*


KØB PLUS!

Falske sex-anklager gør mandlige pædagoger syge

BUPL har de seneste fem år haft 30 arbejdsskadesager på grund af falske pædofili-anklager.

Arbejdsløshed. Social isolation. Og sågar sygdom!

Det er nogle af konsekvenserne for de mandlige pædagoger, der blive udsat for grundløse anklager om overgreb på børn.

Børnehaver og vuggestuer opfører glasvægge mod overgreb

For det er en voldsom psykisk belastning, som også tærer hårdt på helbredet, når alle pludselig tror, at man har krænket et barn seksuelt.

De seneste fem år har pædagogernes fagforbund BUPL haft 26 arbejdsskader, som skyldes falske anklager om seksuelle overgreb, og i øjeblikket er der yderligere fire, som ikke er afsluttede.

- Det har nogle alvorlige menneskelige konsekvenser for den enkelte, at mistanken overhovedet rejses. Det berører den enkelte dybt. Det går ud over selvværdet og ens selvforståelse, for hvordan skal man begå sig i forhold til andre mennesker, hvis man hele tiden føler sig mistænkeliggjort.

Det spørger Henning Pedersen, formanden for pædagogernes fagforbund BUPL, hvor man prøver at hjælpe de mandlige medlemmer, der uskyldigt bliver indblandet i en misbrugssag.

Kun én enkelt dom
Debatten er aktualiseret, efter en undersøgelse fra BUPL har vist, at cirka 100 pædagoger har været anklaget for pædofili de seneste fem år. Af dem er der kun faldet dom i en enkelt sag.

På torsdag har Thomas Vinterbergs nye film 'Jagten' premiere. Filmen handler om en mandlig pædagog, der bliver grundløst anklaget for at have krænket et barn.

Og det er en frygt, som flere og flere mandlige pædagoger oplever som en del af deres hverdag.

En undersøgelse fra BUPL og Aarhus Universitet viser, at syv ud af 10 pædagoger føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større de seneste år, og otte ud af 10 mandlige pædagoger har i løbet af det seneste år tænkt på risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb.

Post-traumatisk stress
Og når anklagen så pludselig er der, har det store personlige konsekvenser for den berørte.

- Det går meget dybt, og nogle slæber rundt på det resten af livet. Vi har eksempler på medlemmer, som får en alvorlig post-traumatisk-stress, fortæller Henning Pedersen.

- Det er pædagoger, som har været udsat for en mistanke, som har vist sig at være grundløse, og som har svært ved at komme videre, tilføjer han.

På trods af deres uskyld mister en del af de anklagede deres job, for det kan være svært at vende tilbage til børn, forældre og kolleger, hvis man først er blevet suspenderet på grund af en mistanke.

- I et enkelt tilfælde har vi haft et medlem, som gerne ville starte helt forfra, og som fik et nyt navn og en ny identitet.

- Vores erfaring er, at vores medlemmer ofte ikke kan vende tilbage til deres gamle arbejdsplads. I nogle tilfælde kan det også være vanskeligt for dem, at komme til en anden institution i kommunen.

BUPL har nemlig flere eksempler på medlemmer, som bliver fritstillet og suspenderet inden sagen overhovedet er undersøgt.

- Allerede der har man jo en alvorlig konsekvens. Der bliver der talt om det i institutionerne. I andre institutioner og i lokalsamfundet, siger Henning Pedersen, som gerne så, at man fra sag til sag vurderer, hvorvidt den pågældende medarbejdere bliver fritaget for tjeneste, mens sagen bliver undersøgt.

SKAL DER GØRES NOGET FOR, AT MANDLIGE PÆDAGOGER IKKE BLIVER UDSAT FOR FALSKE PÆDOFIL-ANKLAGER? DELTAG I DEBATTEN HERUNDER

Læs også:

Din kommentar

Kommentarer

det omvendte retssystem

Skrevet af michael jessen, Fredag den 11. januar 2013, 12:40

tak for din kommentar Philip...har du viden om hvor længe efter man kan anmelde en person for falsk andmeldelse? og gælder der andre regler for en kommune?

michael jessen, 12:40

Skrevet af Philip, Fredag den 11. januar 2013, 19:38

Kommunale regler og love.
http://www.forebygovergreb.dk/fakta/lovgivning-og-begreber
Straffeloven.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121398
Se.
§ 96 (§ 266-67)§ 273
Se.
17. kapitel Falsk forklaring og falsk anklage
Bla.
§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år
Og.
27. kapitel Freds- og ærekrænkelser.

Sag vedrørende en mors falske beskyldninger og injurier.

Håber dette er svar nok.

På almindeligt dansk

Skrevet af Philip, Fredag den 11. januar 2013, 19:58

§ 164
Den der er fuld af løgn og lyver overfor Politiet med vilje så en uskyldig der intet forkert har gjort bliver sigtet,dømt og som får en bøde eller bliver smidt i fængsel fordi en eller anden har løjet om at en anden har lavet noget kriminelt kan straffes med op til 6 års fængsel.

Med andre ord:
Hvis man er fuld af løgn og får nogen straffet eller smidt i fængsel kan man selv få 6 år i fængsel.
Hvilket burde være nok til at få folk til at tænke sig en extra gang om inden de smider om sig med falske anklager og løse påstande.
Og kun anmelder det de er sikre på er rigtigt og så ellers "undlader at udbrede sig om anmeldelsen" før man er helt sikker på at det er rigtigt det man har anmeldt.

For pædagoger og andre der bliver uretmæssigt anmeldt

Skrevet af Philip, Torsdag den 10. januar 2013, 03:14

§ 267
Paragraf fra Straffeloven
Lovbekendtgørelse nr 909 af 27/9/2005
Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Hvilket vil sige at man anmelder Kommunen hvis det er en anonym anmeldelse der er sket i den institution den anmeldte arbejder i.

Og hvis man ved hvem der har anmeldt ubegrundet eller falsk eller begge anmeldes vedkommende.

Ligeledes kan pressen anmeldes hvis de side op og side ned har skrevet om den anmeldte ved navns nævnelse eller hvis der er givet oplysninger der nemt kan identificere den anmeldte.
Og kræve en erstatning på 10 millioner kr

Og derudover kan Politiet anmeldes hvis de fortæller dit navn og ydermere viser billeder af dig eller udgiver oplysninger om dig fra kriminalregistret.
Politiet må godt nok videregive oplysninger hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.
§ 17 I Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
Men hvis man er uretmæssigt sigtet er det jo klart at man ikke vil have udbredt oplysninger om en selv der kan skade ens sag hvilket det jo gør i og med at pressen og almenheden jo i mange tilfælde nærmest har dømt den sigtede på forhånd før der overhovedet har været en retssag eller dom. ved at bruge de opgivne oplysninger med risiko for at dommer og domsmænd kan få farvet deres afgørelse til den sigtedes ugunst.

Så frem for at holde lav profil og gemme sig med en depression eller købe en revolver og gå på hævn togt skal de hellere få kampgejsten frem og anmelde alt og alle der har lavet lort i den med en uberettiget eller falsk anmeldelse.

Så med andre ord:

Lige så snart at du bliver anmeldt sætter du dig ned og skriver en anmeldelse om injurier mod den eller dem der har uretmæssigt anmeldt dig.
Og er der en eller flere forældre eller andre der bliver ved med at snakke i krogene og udbrede sig om at du er børnemisbruger anmeldes disse for injurier hvilket som sagt kan give bøde eller fængsel op til 4 måneder.
Samt kræve en erstatning på 200 000 kr.

I det hele taget syntes jeg at § 267 skal bruges meget mere af alle dem der bliver uretmæssigt anklaget for et eller andet og man skal ikke føle synd om dem man anmelder eftersom de jo fuldstændig vil sk!de på dit liv og om de måske ødelægger resten af det for dig.

Er man uretmæssigt anklaget og sigtet kan man betegne sig som værende i krig og i krig angriber og skyder man jo enhver modstander der bevæger sig for at skade dig.
Og det bedste forsvar er jo som bekendt angreb :-)

Grundløs beskyldning

Skrevet af Katrine, Onsdag den 9. januar 2013, 12:02

Eksempel:
Jeg hentede min venindes datter på 4 år, i børbehaven. Hun sagde det gjorde av når hun gik, jeg spurgte hvor det gjorde ondt. Hun sagde i tissekonen og lige derefter dumme cykel. Jeg spurgte personalet hvad der var sket, men de kunne ikke oplyse noget.

Da vi kom hjem tog min veninde hende hen i sofaen og spurgte om nogen havde rørt ved hende. HUn sagde hun var hoppet ned på cyklen. Min veninde spurgte om Lars (opdigtet) havde rørt hende og barnet sagde at han havde trøstet hende.

MIn veninde var helt hysterisk og blev ved og ved med at spørge hvor Lars havde rørt hende, om han gjort det og det. Til sidst var barnet komplet forvirret og svarede ja til hendes mor.
Da faren kom hjem blev politiet kontaktet. De var ret gode, spurgte forældrene om hvad de havde spurgt barnet om osv.

Det endte med at Lars blev hentet ind til afhøring, blev suspenderet. Alle forældre blev indkaldt til orientering. Ingen navne nævnt, men tjaaa Lars var eneste mandlige medhjælper og han var ikke med til mødet.

Tror fanden ungen til sidst sagde ja, sad i sofaen, blev trøstet, fik is, slik og masser af opmærksomhed fra både mor og far.

Enden på historien blev at politiet frafaldt sigtelsen som ubegrundet.
Min veninde nægtede at acceptere det og fortalte det til de andre forældre. Selvom de andre var skeptiske, ja så var tvivlen der.

Lars opgav drømmen om at blive pædagog og flyttede fra byen. I lang tid, ja sikkert nu, stadig bange for at historien dukker op igen.

Lang historie, men absolut ikke enestående

System,

Skrevet af Ole, Onsdag den 9. januar 2013, 08:15

Godt man ikke har små børn mere,et system som er så RÅDDENT at mandelige Pædagoger bliver syge af at gå på arbejde fordi visse personer og forældre ser en Pædofil i hver en mand,fy for satan siger jeg bare for et system.

Pædofili

Skrevet af Allan Gorm Larsen , Tirsdag den 8. januar 2013, 19:46

Pædofili er en frygtelig ting som kan ødelægge et barns hele liv, men man skal, efter min mening passe på med at se "spøgelser" overalt i "dagslys". Jeg er alvorligt bange for det ,at når man siger "pædofil" hele tiden, skræmmer man mænd fra at tage pædagoguddannelse. I forvejen er børn fra ganske små af overladt i andre menneskers varetægt en stor del af døgnet. Jeg tror, at hvis man fratager, især, drengen den mand som han skal "spejle" sig i kan han , efter min bedste overbevisning, risikere at få psykiske me`n resten af livet. Jeg synes at have forstået at både drenge og piger har brug for at "spejle" sig i voksne af begge køn. Seksuelt misbrug er utilgiveligt, og skal straffes hårdt.

Allan Gorm Larsen , 19:46

Skrevet af Philip, Tirsdag den 8. januar 2013, 21:49

Det er fandeme godt at jeg aldrig nogen sinde har været i vuggestue eller børnehave men har fået lov til at tænke selvstændigt og være fri som fuglen uden voksnes konstante opsyn og indoktrinering.
Og set hvordan verden er med mænd og kvinder og livet i al almindelighed som det rigtigt leves på godt og ondt.

Børn.

Skrevet af Allan Gorm Larsen, Onsdag den 9. januar 2013, 12:25

Til Philip.

Du har helt ret, børn lærer mest af ikke blive overpyldret af f.eks pædagoger. Jeg har heller aldrig selv været anbragt i hverken børnehave eller vuggestue, gud ske lov for det. Som barn boede min familie, og jeg omkring en gårdsplads,ikke kollektiv, hvor der også boede 7 andre familier med 2-3 børn, hvor vi legede sammen indbyrdes. Opstod der konflikter, klarede vi børn det som regel selv efter lidt surmuleri. Vore mødre blandede sig kun hvis det blev for slemt. Det er det man kan kalde "fri leg". Det er efter min mening med til at udvikle selvstændigheden hos børn. Det øvrige fra mit forrige indlæg fastholder jeg.

Mvh. Allan Gorm Larsen.

det omvendte retssystem

Skrevet af michael jessen, Tirsdag den 8. januar 2013, 18:40

hvorfor er det at de som ødelægger en andens liv ikke bliver straffet når en sag falder til jorden. Vi har en lovgivning som klart vil kunne bruges med en passende straf på op til 6 års fængsel...jeg ved godt at det i meget slemme sager ikke giver den anklaget sit "gamle liv" tilbage men det kunne have en meget præventiv effekt på nogen svage sjæle som kunne føle sig fristet til at sprede en "lille" uskyldig løgn. Det er desværre ikke kun de mandlige pædagoger der bliver remt af disse ondsindet løgne...også forældre i skilsmisse bruge disse beskidte tricks...og de for lov til det uden at statsamtet systemet griber ind. I begge tilfælde spiller systemerne alt for ofte falit med de stakkels børn som de store taber....og så kan vi ikke forstå at vores børn har det så svært i dag...men når de voksene omkring dem svigter og ikke kan finde ud af at opføre sig bare nogenlunde normal så er det ikke nem at være barn i et såkaldt rets samfund.....

michael jessen, 18:40

Skrevet af Philip, Tirsdag den 8. januar 2013, 19:10

>>hvorfor er det at de som ødelægger en andens liv ikke bliver straffet<<

Det kan de også blive:

§ 267
Paragraf fra Straffeloven
Lovbekendtgørelse nr 909 af 27/9/2005
Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Hvilket vil sige at man anmelder Kommunen hvis det er en anonym anmeldelse der er sket i den institution den anmeldte arbejder i.

Og hvis man ved hvem der har anmeldt ubegrundet eller falsk eller begge anmeldes vedkommende.

Ligeledes kan pressen anmeldes hvis de side op og side ned har skrevet om den anmeldte ved navns nævnelse eller hvis der er givet oplysninger der nemt kan identificere den anmeldte.

Så frem for at holde lav profil og gemme sig med en depression eller købe en revolver og gå på hævn togt skal de hellere få kampgejsten frem og anmelde alt og alle der har lavet lort i den med en falsk anmeldelse.

Folk er sgu gået hen og blevet nogle hysteriske gamle kællinger

Skrevet af Philip, Tirsdag den 8. januar 2013, 18:19

Der skriger pædofil hver gang en mand giver sit eller et barn et knus og en krammer og nogle skriger sågar op om at der bag hver en busk på stranden lurer pædofile og at der står en børnelokker bag hvert et hjørne.
Jeg tror næsten at disse tosser på en eller anden måde har siddet skævt på potten som lille eller også læser de for mange aviser og tror blindt på alt hvad pressen disker op med af selvopfundne eller stærkt oppiftede historier og at det er noget der sker hele tiden over hele landet.

Og disse pedofobi tosser er som regel også imod alle former for voksen porno og "kærlige" relationer imellem kønnene således kan man sgu ikke regne meget med den slags "experters" udtaleleser om dit og dat og hvor tæt og hvor mange krammere der må gives om dagen før de mandlige pædagoger skal betegnes som pedos og anmeldes.

Trist udvikling i samfundet

Skrevet af M.K., Tirsdag den 8. januar 2013, 17:51

Børn har godt af at lege/ blive passet af mandlige pædagoger. Mange børn savner måske en far i hjemmet? faderrollen er vigtig især for drenge. Trist udvikling og hvorfor gøre mænd til "farlige personer"? uhyggelig og synd for de mandlige pædagoger,der måske en dag vil miste interesse for deres job el. uddannelsen.

Bevisets stilling

Skrevet af Bo, Tirsdag den 8. januar 2013, 18:50

Jeg har desværre oplevet det med vores barn, hvor vi som forældre ikke var spor i tvivl. Problemet i disse sager er beviset. Ofte påstand mod påstand. Men synes generelt at alle mandlige pædagoger skal have et skulderklap, da det heldigvis er meget få som ikke kender grænsen. Reglerne er ok, men hvis en pædofil ikke kan styre sig, kan alverdens regler ikke afhjælpe dette problem.

Bo, 18:50

Skrevet af Philip, Tirsdag den 8. januar 2013, 21:41

Ja det er jo trist hvis det er rigtigt.
Men med det som så meget andet kan der jo skrives om 1000'vis af tilfælde ægte og uægte i en uskøn blanding af dem der har deres egen agenda om at hæve straffene og få alle mandlige pædagoger ud af alle steder hvor der er børn men det er jo at blind og døv overfor virkeligheden om at der sagtens kan være en masse lesbiske pedos der lige smører lidt extra creme på de smås misser og giver drengene endefuld fordi de hader alt der har med hankøn at gøre.
For ikke at tale om at selvsamme vil have alle mandlige pædagoger ud af deres arbejdspladser og anmelder dem i flæng og når lejlighed byder sig.

Og det med forhør af børn er jo en svær ting eftersom man sagtens kan få alle børn i hele danmark til at sige at de skam også har været ude for noget ved at stille nogle ledende spørgsmål og når de ser den voksne bliver glad fortsætter de i samme spor som den voksne vil have hvis hensigten er at de skal sige at de er blevet misbrugt eller berørt på en eller anden måde som også kan henledes til at være en forkert måde hvis det er det man vil.