Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Rod med plejehjemsbeboeres medicin og mangelfuld journalføring med en »betydelig fare for patientsikkerheden«.

Sådan lyder kritikpunkterne mod en af landets største private plejehjemsvirksomheder.

»Der er ingen undskyldning for, at de her ting ikke er i orden. Det skal der strammes op på,« siger Claus Kortzau, formand for Frederiksberg Ældreråd, der er de ældre borgeres talerør til kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i foråret et tilsyn på plejehjemmet Lindehaven på Frederiksberg.

Baggrunden for tilsynet var en bekymringshenvendelse vedrørende håndteringen af medicin på plejehjemmet.

En bekymring, der skulle vise sig at blive bekræftet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt flere fejl og mangler, der »samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden«.

Den næsthårdeste kritik, som styrelsen kan udtale.

Der var blandt andet rod i håndteringen af medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser, astma, angst og væskeophobning i kroppen.

Dertil var der »grundlæggende og gennemgående mangler« i journalføringen, der hverken var tilstrækkelig ajourført, fyldestgørende eller systematisk.

Det har nu resulteret i et påbud til Lindehaven, der drives af plejeoperatøren Altiden.

»Vi kan ikke have, at den øverste myndighed hudfletter en af vores plejehjemsoperatører på den måde. Hvis de bliver ved med at tilsidesætte kontrakten, kan vi ikke bruge dem. Det er logik,« siger Claus Kortzau.

Altiden bryster sig af at være en af Danmarks førende private plejeoperatører.

Virksomheden har en portfolio på op mod 20 plejecentre inden for ældre-, handicap- og hjemmepleje.

To af disse ligger på Frederiksberg og har nu begge i år fået et alvorligt påbud af myndighederne.

Det første blev givet i foråret til Akaciegården, som er et andet stort plejehjem på Frederiksberg.

»Det er påfaldende, at den samme operatør to gange i træk har fået et påbud. Det dybt beklageligt. Det vil vi samle op på,« siger ældrerådsformand Claus Kortzau.

Socialdemokratiets Sine Heltberg, der er formand for Ældre- og Omsorgsudvalget i Frederiksberg Kommune, siger, at udvalget og forvaltningen følger sagen tæt.

»Vi har sat plejehjemmet under skærpet administration og har fokus på, om de får rettet op på forholdene. Vi afventer, at der kommer et nyt opfølgende tilsynsbesøg og dermed en ny vurdering af sagen,« siger hun til B.T.

Hvor lang snor er I villige til at give Altiden?

»Vi tager bestik af situationen efter det kommende tilsyn. Det er rimeligt, at de får tid til at arbejde med det. Så længe der er en positiv fremgang og dialog, er vi villige til at samarbejde med dem om at skabe den bedst mulige service,« siger Sine Heltberg.

Plejehjemmet Lindehaven åbnede så sent som i februar måned, og Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn fandt sted allerede måneden efter.

»Vi er ærgerlige over, at alle rutiner ikke var på plads efter den første måned,« siger Karin Kappel, der er velfærdsdirektør i Altiden, i en skriftlig kommentar til B.T.

Ifølge hende blev der efterfølgende rettet op på alle forhold.

»I dag er alle rutiner og arbejdsgange godt på plads. Vi ser frem til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer forbi igen hurtigst muligt, hvor vi har en klar forventning om, at påbuddet bliver fjernet. Vi har på baggrund af påbuddet været igennem alle vores procedurer og sikret, at vi har taget god læring af styrelsens kommentarer,« siger Karin Kappel.

Andre læser også