Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

En tidligere ansat har startet en lavine af kritik mod en af Danmarks største private plejehjemsvirksomheder.

Den unavngivne medarbejder henvendte sig sidste efterår til Styrelsen for Patientsikkerhed med en bekymring for beboerne på et af de største privatdrevede plejehjem på Frederiksberg.

Medarbejderen satte spørgsmålstegn ved, om beboerne fik dækket deres basale behov for hjælp, pleje og omsorg.

Nu har medarbejderen så fået myndighedernes ord på, at noget er galt.

Plejehjemmet Akaciegården har fået et alvorligt påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af et tilsyn, der afslørede en række fejl og mangler, der »samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden«.

»Vi er rystede over, at det er kommet så vidt. Det er trist, og vi har en forventning om, at der rettes op, og at politikerne har fokus på det her,« siger Hanne Illum, næstformand i Frederiksberg Ældreråd, der er de ældre borgeres direkte talerør til byens politikere.

Frederiksberg Kommune, der har flere ældre borgere boende på Akaciegården, er også selv rystet.

I en mail til B.T. kalder forvaltningen forholdene »uacceptable« og »bekymrende«.

Plejehjemmet Akaciegården på Betty Nansens Allé huser 95 almene plejeboliger. Det blev første gang opført i 1976, men er siden hen blevet fuldstændig nybygget med genåbning i foråret 2016. Foto: Google Street View
Plejehjemmet Akaciegården på Betty Nansens Allé huser 95 almene plejeboliger. Det blev første gang opført i 1976, men er siden hen blevet fuldstændig nybygget med genåbning i foråret 2016. Foto: Google Street View
Vis mere

»Frederiksberg Kommune har ikke været bekendt med den tidligere medarbejders bekymring og er derfor glade for, at kritikpunkterne er afdækket, så der kan handles konsekvent og målrettet på at rette op på forholdene,« lyder det.

Som en direkte konsekvens har forvaltningen valgt at sætte Akaciegården under skærpet tilsyn.

Det indebærer blandt andet løbende tilsyn, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed genbesøger plejehjemmet.

En beslutning, der er truffet med enstemmig opbakning fra politikerne i kommunens Ældre- og Omsorgsudvalg.

»Når en kompetent myndighed finder forholdene for borgerne kritisable, skal vi selvfølgelig reagere politisk. Jeg går op i, at det skal være trygt at bo på plejehjem, og vi vil løbende i følge med i, om forholdene forbedres,« siger udvalgsformand Sine Heltberg fra Socialdemokratiet.

Myndighedernes påbud til Akaciegården omfatter en række krav, heriblandt at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring.

Yderligere skal Akaciegården stramme op på de sygeplejefaglige vurderinger og følge op på disse, som det hedder i fagsproget.

Dertil skal plejehjemmet også sikre forsvarlig varetagelse af lægeforbeholdt virksomhed og implementering af sundhedsfaglige instrukser.

»Frederiksberg Kommune ser på situationen med stor alvor. Vi følger sagen tæt og forventer, at der er rettet op på forholdene ved næste tilsyn,« lyder det fra kommunen, der så sent som i sommeren sidste år udliciterede plejehjemsdriften til det private plejefirma Altiden.

Firmaet, der på sin hjemmeside bryster sig af at være en af Danmarks førende private plejeoperatører og har en portfolio på op mod 20 plejecentre inden for ældre-, handicap- og hjemmepleje, er da også i fuld gang med at rette op på forholdene.

Det forsikrer Altidens ledelse i en skriftlig kommentar til B.T.

»Vi iværksatte straks en handleplan, hvor vi har arbejdet med en række tiltag siden, og har stor tiltro til, at Akaciegårdens påbud kan ophæves igen hurtigt,« udtaler Karin Kappel, velfærdschef i Altiden.

Hun oplyser yderligere, at Altiden ikke har været bekendt med, at en tidligere medarbejder har udtrykt bekymring inden myndighedernes tilsynsbesøg.

Afhængig af hvilken konklusion Styrelsen for Patientsikkerhed når frem til på deres kommende tilsyn, vil Ældre- og Omsorgsudvalget overveje det videre samarbejde med Altiden, der også driver plejehjemmet Lindehaven på Frederiksberg.

»Der skal være styr på, at man som borger kan få den bedste behandling. Det er uanset, hvem der driver vores plejehjem,« siger udvalgsformand Sine Heltberg.

Andre læser også