33 handler til en værdi på over en halv milliard kroner.

Det er nogle af de tørre tal, som Retten i Odense tidligere tirsdag lagde til grund for deres afgørelse om, at den fynske virksomhed Dan-Bunkering i strid med EUs sanktioner solgte jetbrændstof til det russiske militær.

Ifølge retten blev det bevist, at Dan-Bunkering gennem de 33 handler havde solgt 172.000 ton jetbrændstof til en værdi af omkring 648 millioner kroner.

»Domsmandsrettens flertal finder, at Dan-Bunkering for alle 33 handler må have indset det som overvejende sandsynligt, at jetbrændstoffet skulle anvendes af det russiske militær i Syrien,« sagde retsformand Jens Lind i retten.

Med dommen idømmes Dan-Bunkering en bøde på 30 millioner kroner, ligesom virksomhedens fortjeneste på omkring 15 millioner kroner bliver konfiskeret.

Bunker Holding, som er Dan-Bunkerings ejerselskab, blev ligeledes kendt skyldig i at have medvirket i de ulovlige handler.

Ved i alt otte af handlerne havde ejerselskabet haft en finger med i spillet, hvilket udløste en bøde på fire millioner kroner.

De specifikke handler er ifølge DR foregået via et filialkontor i Kaliningrad i Rusland, og i flere tilfælde er jetbrændstoffet omlastet mellem skibe på åbent hav.

Administrerende direktør i Bunker Holding og bestyrelsesformand i Dan-Bunkering, Keld Demant, var også tiltalt i sagen, og han blev idømt fire måneders betinget fængsel.

Retten mente dog ikke, at Keld Demant havde handlet forsætligt, men uagtsomt.

Anklagerne havde inden domsafsigelsen argumenteret for, at Dan-Bunkering og Bunker Holding skulle straffes med bøder målt ud fra omsætningen. Derfor lød deres krav på henholdsvis 319 millioner og 81 millioner kroner i bøder til de to selskaber.

Det valgte retten dog ikke at rette sig efter. De mente i stedet, at straffen skulle beregnes ud fra fortjenesten, hvorfor resultatet blev henholdsvis 30 og 4 millioner kroner.

De to dømte selskaber og direktøren har bedt om betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.