Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Da de studerende på historie og klassiske studier på Aarhus Universitet skulle lave en evaluering af undervisningen, blev de bedt om at gøre sig nogle særlige overvejelser.

Underviserne gjorde nemlig de studerende opmærksom på, at de kunne have en ubevidst bias (forudindtagethed) mod kvindelige undervisere og undervisere med anden minoritetsbaggrund.

Det fremgår af et notat sendt ud til de studerende dateret 29. april 2022.

Her fremgår det, at de studerende bør overveje den ubevidste bias, der kan være i en evalueringssituation.

»Anden forskning har vist, at kvinder på tværs af fagdiscipliner får lavere studenterevalueringer end mænd, og det samme er muligvis tilfældet for undervisere med minoritetsbaggrund,« står der i brevet, som sendes ud til alle studerende på historie, klassisk arkæologi og klassisk filologi.

En formulering, der undrer lektor ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Kresten Roland Johansen.

»Normalt vil man anstrenge sig for ikke at påvirke svarpersonerne i nogen som helst retning. Her går man så bevidst ind og forsøger det modsatte. Jeg er ikke vild med det,« siger Kresten Roland Johansen og understreger, at han ikke har forsket i området.

Han forklarer, at man bør være klar over, hvor stor en effekt det har på de studerende, når man påvirker dem på den måde inden deres svar, og om den effekt står mål med den bias, der eventuelt måtte være i forhold til kvindelige undervisere og undervisere med en anden etnisk baggrund.

»Jeg har kun set det forsøgt i et eksperiment en enkelt gang før i et amerikansk studie fra 2019, og jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er noget, de selv har erfaringer med på AU, eller om de har erfaringer fra andre, som har gjort det samme. I det amerikanske forsøg var konsekvensen, at mandlige studerende stort set kun benyttede den høje ende af evalueringsskalaen efter at have læst om egen bias. Risikerer man bare at erstatte en gammel bias med en ny?«

Henrik Dahl (LA), der er undervisningsordfører og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget, mener, at man erstatter en bias med en andet.

»Det er ikke neutralt. Det minder rigtig meget om ledende spørgsmål, hvor man minder de studerende om, at de skal give kvinder og folk med etnisk minoritet en bedre bedømmelse,« siger han.

»Det viser bare, at den politiske korrekthed går sin sejrsgang på de danske universiteter. Jeg har aldrig hørt om, at man tidligere har grebet tingene an på den her måde,« siger Henrik Dahl til B.T. og slår fast, at han mener, at universitetet bør fjerne formuleringen.

»Hvis man ikke kan tåle at høre sandheden, så skal man lade være med at spørge folk,« lyder det.

Det har ikke været muligt for B.T. at få svar på, hvilke erfaringer Aarhus Universitet har med at bede de studerende om at tage stilling til undervisernes køn og etnicitet.

Og om de kan se en effekt af at inkludere formuleringen, og hvilke overvejelser de har om den påvirkning, det kan have på de studerende.

Universitetet afviser nemlig at stille op til et mundtligt interview, men skriver i en mail:

»For cirka fire år siden besluttede Afdeling for Historie og Klassiske studier at formulere et brev til de studerende om betydning af og kontekst for den evaluering af undervisning, som finder sted ved afslutning af hvert semester. Det var dels for at opmuntre flere studerende til at deltage i evaluering og dels for at sætte fokus på, at det er undervisningen, som evalueres – og ikke underviseren som person,« fremgår det.

»I brevet er der henvisning til forskning, som har vist tendens til, at kvindelige undervisere bliver evalueret dårligere end mænd. Det afsluttes med en opfordring til, at de studerende skal være ærlige, kritiske og konstruktive.«

Andre læser også