Det var helt efter bogen, da Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) lånte rådhussalen til sin bryllupsreception uden at betale for det.

Det bedyrer i hvert fald hovedpersonen selv.

'Vi har selvfølgelig fulgt alle de regler, der er vedtaget af gruppeformandskredsen i Borgerrepræsentationen', lød det i en Facebook-opdatering fra borgmesteren i aftes – forud for at BT i dag fortæller historien om receptionen.

Men nu gør en af de gruppeformænd, der var til stede på mødet, opmærksom på, at der ikke var enighed om den beslutning. Det skriver hun på Facebook, og uddyber over for BT:

»Jeg synes, vi skal mærke efter, om det virkelig er rigtigt at bruge rådhuset til noget så privat som et bryllup. Det må være sådan, at medlemmerne kan låne lokaler, hvis det er relevant for deres politiske arbejde. Det er altså svært at se, at et bryllup er det,« siger Rikke Lauritzen (EL).

Det gjorde hun opmærksom på, da gruppeformændene mødtes i februar, men det store flertal havde ingen indvendinger. Enhedslisten vil nu drøfte sagen på ny.

»Vi tager reglerne op til revision på næste gruppeformandsmøde. Jeg synes, vi skal følge det, der står allerede, nemlig at man ikke kan låne rådhuset gratis til private formål. Det andet er en skuffeaftale, som jeg ikke bryder mig om. Hvis flertallet vil beholde den, må de få det skrevet ind. Det vil vi så stemme imod,« lyder det fra Rikke Lauritzen.

Venstres gruppeformand Flemming Steen Munch kan ikke se noget problematisk ved Allerslevs reception.

»Som jeg har forstået det, har Anna Mee Allerslev fået grønt lys af Borgerrepræsentationens sekretariat. Hun har holdt sig inden for reglerne,« siger Flemming Steen Munch, der kommer med en tilståelse:

»Jeg kan lige så godt selv nævne, at jeg for nylig har holdt min 70 års-fødselsdagsreception på rådhuset. Jeg betalte heller ikke for leje af lokalet.«

Liberal Alliances enlige repræsentant, Heidi Wang, tror ikke, Anna Mee Allerslev har haft til hensigt at snyde på vægten. Men hun vil nu undersøge det nærmere.

»Jeg vil vide, hvad der er op og ned, så vil jeg tage fat i sekretariatschefen for at høre, hvem der har bøjet reglerne.«

Hos Socialdemokratiet siger gruppeformand Lars Weiss, at »vi må gå ud fra, at reglerne er fulgt«. Adspurgt om hvad han selv ville have gjort i en lignende situation, svarer han:

»Det må være op til den enkelte at afgøre, om man kan tåle at se sig selv på forsiden på BT. Hvis jeg skulle holde noget på rådhuset, skulle det være i relation til et jubilæum for mit politiske arbejde,« siger han.

SFs gruppeformand Ayfer Baykal husker ikke, at sagen har været drøftet på et møde mellem gruppeformændene.

»Man skal holde sig inden for de regler, der nu er, og jeg forventer, at man som medlem bliver rådgivet om reglerne. Jeg forventer også, at Anna Mee har ageret inden for det,« siger hun, der er åben over for at tydeliggøre reglerne.

Det har ikke været muligt at træffe Dansk Folkepartis gruppeformand Karin Storgaard, mens både Jakob Næsager (K) og Kasper Heumann Kristensen (Liberalt København) afventer at komme med en kommentar, til de har undersøgt reglerne for udlån af lokaler nærmere.