____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>En 22-årig mand blev tirsdag middag i Københavns Byret dømt for at have fornærmet Pia Kjærsgaard i hendes egenskab af folketingsmedlem ved at have råbt ukvemsord efter hende. Det skete 11. december sidste år i eftermiddagstrafikken i det indre København efter en tilfældig episode i trafikken.

Den juridiske dommer Ulrik Stage Nielsen og de to lægdommere var ikke enige i deres domfældelse af den 22-årige mand. En af dommerne fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at den 22-årige som beskrevet i anklageskriftet fra Københavns Politi havde råbt noget i retning af "so, luder, fuck dig" efter Dansk Folkepartis værdiordfører, der på gerningstidspunktet var passager i en bil, der blev ført af hendes mand.

De to øvrige dommere gav imidlertid anklageren ret i, at den 22-årige havde forbrudt sig mod straffelovens paragraf 121 om fornærmelig tiltale mod en person i et offentligt hverv. Anklageren havde krævet en fængselsdom for den tiltalte, men retten nøjedes med at udmåle en betinget fængselsstraf uden straffastsættelse med en prøvetid på et år.

- Jeg er overrasket over dommen, fordi vi ikke føler, at der under sagen er blevet ført bevis for, at der blev talt grimt på grund af Pia Kjærsgaards arbejde. Vi noterer os, at dommerne ikke er enige, og anker selvfølgelig dommen til landsretten, lød det umiddelbart efter domsafsigelsen fra den 22-åriges forsvarer, advokat Tyge Trier.