Coronaen kom i høj grad til at påvirke vores handlingsmuligheder i 2020, og det rækker også ind i 2021.

Men nu kender vi effekten af pandemien og kan derfor bedre handle efter forholdene.

Det faktum skal altså læses ind i tydningsteksterne for de enkelte tegn, hvad der jo ikke skete for 2020 på grund af en forglemmelse.

Her følger horoskoperne for de forskellige stjernetegn i 2021.

Vædderen (20/3-19/4) – kraftig udviklingsproces

Det kommende år vil være præget af forandringer på mange forskellige livsområder. Det gælder især, hvis du er født i midten af april. Generelt vil du opleve et meget markant år, hvor du har mulighed for at påbegynde et nyt livsafsnit. Du har lyst til at foretage dig nye ting sammen med venner, måske i form af en ny interesse. Nogle venskaber tages måske op til revision.

I det kommende år vil du også blive bedre til at vise dine unikke evner over for andre, hvilket er medvirkende til at nå det eller de mål, du sætter dig.

Da der er tale om en meget markant udvikling, betyder det samtidig, at du vil være parat til at foretage de ændringer, der er nødvendige for at færdiggøre denne udvikling.

Hvad privatlivet angår, ser det ud, som om du ikke vil være så meget i hjemmet, som du kunne ønske. Hvad økonomien angår, er det vigtigt, at du holder lav profil og ikke bliver for ekstravagant.

Tyren (20/4-20/5) – radikale ændringer

Du står måske over for at skulle tage store beslutninger i dit liv. De kommende ændringer kan medføre en gennemgribende forvandling på det personlige plan. Gamle normer og holdninger forsvinder ud af billedet for at give plads til nye.

Er du i et karriereforløb, vil du blive mere synlig i det kommende år, og du kan blive pålagt mere ansvar og større arbejdsbyrder. Derved opstår der en fare for, at du brænder dit lys i begge ender. Så vær opmærksom på, hvor meget du siger ja til.

Det vil være en god idé at begrænse din indsats til de ting, der er absolut væsentlige, og som giver et meningsfuldt fremtidsperspektiv.

Når du kommer på den anden side af sommeren, ser det ud til, at der kræves ekstra meget af dig. Du må tage udfordringen op og ikke springe over, hvor gærdet er lavest.

Tvillingen (21/5-20/6) – et behageligt år

Du synes at trives med det, du beskæftiger dig med, og langt hen ad vejen kører tingene af sig selv. Der kan komme nogle gode ændringer i dit arbejde, hvilket er med til at gøre det mere interessant.

Skulle du ønske at skifte job, har du så meget overskud, at du vil have succes med det – eller du kan engagere dig i andre aktiviteter, som interesserer dig.

Grunden til det gode år er din timing. Du er på det rette sted og på det rigtige tidspunkt, og du kommer til at arbejde med noget, hvor der vil være fremgang og muligheder, så sig endelig ja tak. Du vil ikke helt blive fritaget for udfordringer, men du får dem tacklet på den optimale måde.

Parforholdet ser ud til at blive præget af stor følsomhed, som kræver tid og tålmodighed, men det er rigeligt umagen værd.

Krebsen (21/6-21/7) – to modsatrettede indflydelser i fokus

Du er fokuseret på dine relationer, som du har et stort behov for at dyrke mere intensivt. Du vil opleve, at du har uanede kræfter og kan overkomme det mest utrolige, så du kan komme langt, hvad planer, mål og fremtidsønsker angår.

Det er også sandsynligt, der vil ske en omlægning i forbindelse med dine handlinger og aktiviteter – hvor du bliver nødt til at gå meget grundigt til værks. Måske sker dette i form af en justering på nogle ting, du har sat gang i tidligere.

Du kan i perioder føle dig splittet, for der er to meget modsatrettede indflydelser, der virker i din tilværelse det kommende år. Den ene står for at begrænse sig, og den anden står for den absolutte frihed.

Derfor kan du være i en slags indre oprør, som du må prøve at leve ud for at sikre, at du ikke brænder inde med al din energi.

Løven (22/7-22/8) – udadvendt og rastløs

Du er inde i en udviklingsproces, som betyder, at din personlige udvikling skal måles på to faktorer – nemlig hvordan du forholder dig til andre generelt, og så på dit parforhold, hvis du er i ét.

Du kan i perioder opleve nogle spændinger mellem dig og andre, herunder en (samarbejds-) partner. Det kan give dig positive udfordringer, som også er meget lærerige og udviklende, fordi det gør dig bedre til at manøvrere og kommunikere i samspil med din omverden.

2021 ser ud til at blive det år, hvor du får et personligt gennembrud med de planer, der har været undervejs gennem et stykke tid. Det skyldes, at du bliver bedre til at præsentere dig selv og dine ideer, og det ser ud til at give bonus.

Du vil i højere grad end sædvanligt være aktiv, udadvendt og rastløs. Du længes efter mere frihed og nye udfordringer, og du har brug for en 'omplantning' – en forandring i dagligdagen. Dette vil være mest mærkbart den sidste halvdel af året.

Jomfruen (23/8-22/9) – fokus på planer, mål og parforhold

Det kommende år byder på en markant positiv udvikling. Du bliver nemlig bedre til at vise dine unikke evner over for din omverden. Du har mulighed for at præsentere dig selv på en mere optimal måde – nemlig som den, du ER – og derved opnå større tilfredshed og glæde på det personlige plan.

Din selvtillid kan derfor stige i 2021, selv om det eventuelt kan ske på en svingende måde, for der kan godt komme kortere perioder, hvor du mister gnisten og troen på dig selv, men du kommer op på hesten igen, og overordnet set kører tingene for dig.

Hvad parforhold angår, kan der komme perioder, hvor I ikke kan være sammen, som I plejer. Det kan skyldes flere faktorer – for eksempel at I i højere grad plejer jeres personlige interesser, så der bliver mindre tid til at være tæt sammen.

Vær forsigtig i økonomiske anliggender. Det er ikke sikkert, der sker den positive udvikling, som du ser den.

Vægten (23/9-22/10) – fremgang og stabilitet

Du har virkelig medvind på de områder, som har stor betydning for din fremtid og hele levemåde. Ikke mindst arbejde og karriere er befordret. Du kan få mere indflydelse og opleve større respekt omkring din person og det, du arbejder med. Du er nemlig mere optimistisk, let at begejstre, imødekommende og positiv i din væremåde – det kan ikke være meget bedre.

Der bliver ligeledes tale om stabilitet i parforhold og anden form for fællesskab.

Der er megen fokus på økonomi, og det tegner til, at du tillader dig mere, end du plejer, og det kan gøre året farverigt og give en del oplevelser.

I den sidste halvdel af året stiger dit energiniveau, og der kommer fart over feltet, og du ser ud til at få en masse krævende opgaver, men du skal passe på ikke at blive for impulsiv, det kan let give bagslag.

Skorpionen (23/10-21/11) – viden og indsigt

Det ser ud, som om du i det kommende år presses af dine omgivelser til at søge mere viden og indsigt. Du skal derfor være indstillet på at yde dit bedste fra starten af, for ellers vil du opbygge for mange huller.

Du vil sikkert ofte føle, at der er en del pres på dig. Du har mange opgaver, du skal løse, og hverdagen vil ofte være anspændt og hektisk. Giv ikke op, for tager du tingene, som de kommer – og ser din situation i øjnene – kan året give en del vækst, og dette sker, fordi du netop ikke har givet op.

Du vil mere og mere komme på din rette hylde, og har du f.eks. ikke et arbejde eller en livsstil nu, som virkelig siger dig noget, vil du finde den i det kommende år.

Er der ting eller forhold i dit liv, som du er utilfreds med, har du også styrken til at lave disse forhold om, selv om det ikke altid føles lige let.

Skytten (22/11-20/12) – fokus på økonomi og værdier

Du får nu mulighed for at forbedre din økonomi, så du ikke behøver at bekymre dig så meget på det punkt. Stille og roligt kan du nu konsolidere din økonomi og f.eks. få mere styr på dit forbrug, så du gradvist begynder at få flere penge mellem hænderne. Der bliver måske endda mulighed for at få lidt reservekapital til at stå imod med senere.

Der er med andre ord en god mulighed for at få mere vind i sejlene og fuld fart fremad, som året skrider frem.

Udvikling og ekspansion sætter sit præg på den sidste del af året, hvilket øger dine chancer for at få succes med de ting, du går efter.

Har du gjort en større indsats inden for de sidste par år, så kan du blive ekstra meget belønnet for din indsats. Et meget tilfredsstillende år er i sigte.

Stenbukken (21/12-19/1) – tid til selvindsigt

Du får nu mulighed for at lære dig selv bedre at kende og derved få et mere tilfredsstillende liv. Det vil medføre, at du tager dig selv mere alvorligt, og det vil forbedre dit forhold til andre.

Kort sagt har du nu mulighed for at finde ind til din væsenskerne og komme i kontakt med de dybere værdier i livet – nu ved du nemlig, hvad du skal gå efter.

Forud for denne afklaringsproces kan du opleve et markant indre pres, som netop er det, der skal til for at sætte udviklingsprocessen i gang. Det medfører altså, at du kommer videre i dit liv og får foretaget de nødvendige ændringer.

Alt i alt kommer ændringerne til at betyde, at du i det kommende år får det mod, den selvtillid og tro på dig selv, der skal til for at forbedre dit liv.

Vandbæreren (20/1-18/2) – frihed og uafhængighed

Dit behov for at føle frihed, uafhængighed og selvstændighed er stort i 2021. Det kan give dig en særlig inspiration og lyst til nye og spændende tiltag.

Det er et godt år til at begynde på nye interesser og foretage dig utraditionelle ting på nye måder. Alt, hvad der er hverdagsagtigt og konventionelt, vil givetvis kede dig, så giv plads til nye tiltag.

Det kan give dig mere overskud til at klare de mere hverdagsagtige og pligtbetonede gøremål, som jo er nødvendige i et vist omfang.

I det kommende år er der en del fokus på din økonomi. Måske tjener du mindre end sædvanligt, eller du har blot færre penge mellem hænderne. Det er derfor vigtigt, at du blander sund fornuft ind i din økonomi og får lagt et budget, der kan gøre, at du på den måde kan forbedre din økonomi.

Fisken (19/2-19/3) – gå nye veje

Du gennemgår en indre udvikling, der dels giver dig en væsentlig større slagkraft, dels giver dig et behov for at blive mere fri og gå nye veje.

Netop dét er i det kommende år stærkt i fokus. Med ildhu kæmper du for dine ideer og rettigheder, og hvis det er nødvendigt at bryde med et tabu, så er du også parat til det.

Mange vil opleve dig som stærk, ungdommelig, spændende og karismatisk. Selv kan du dog føle dig noget rastløs, men du vil sandsynligvis opdage, at der ikke er grund til at være urolig.

Er du i parforhold, kan du få det til at blomstre på ny, hvis det f.eks. har mistet noget af den erotiske glød. Du viser dig fra den følsomme side, og det sætter dine omgivelser pris på. Ikke mindst, fordi du også kan vise den åndelige side af dig selv. Sæt endelig denne proces i gang.


NB: Nogle særlige fødselsdatoer har i 2021 nogle særlige udfordringer, mens andre har gode forudsætninger for et særligt godt år – klik HER.

Karl Aage Jensen er ud over at være B.T.s astrolog tilknyttet AstrologiHuset (Astrologi.dk).