12-årige Alexander Fleming arvede en økonomisk ruin, da han i begyndelsen af 2017 overtog det historiske Valdemars Slot fra sin morfar, lensbaron Niels Iuel-Brockdorff.

Nu har en kreditor eftergivet 10,4 millioner af slottets gæld og samtidig forlænget vilkårene for tilbagebetalingen af den resterende gæld, hvilket betyder, at selskabet bag slottet for første gang siden oprettelsen i 2011 nu giver overskud.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Overskuddet, der var på seks millioner kroner efter skat, skyldes dog ene og alene gældseftergivelsen.

Driften på slottet er stadig en underskudsforretning, ligesom egenkapitalen er forsvundet.

»Selskabets fortsatte drift er forbundet med en vis usikkerhed, men det er ledelsens vurdering, at der er opnået tilsagn om de nødvendige kreditfaciliteter,« hedder det i det nye regnskab.

Valdemars Slot blev bygget af Christian den 4., og stod færdigt i 1644.

Siden 1678 har slottet tilhørt adelsslægten Iuel, og Alexander Fleming, der er søn af Caroline Fleming, er 13. generation på slottet.