Hvis små børn tilbringer for meget tid med en tablet, kan det udfordre barnets evne til at være til stede og aflæse andre mennesker, mener Albert Gjedde, der er professor i hjernebiologi på Københavns Universitet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Over for BT uddyber Albert Gjedde, at de yngstes flittige brug af tablets kan svække deres evne til at opfatte, hvad andre mennesker tænker og føler, fordi den virkelighed, barnet udlever gennem sin tablet eller computer, er todimensionel.

»Når vi danner os et indtryk af, hvad der foregår i andre mennesker, er det baseret på en hel række påvirkninger, som til dels er tredimensionelle. Det kan blandt andet være ansigtsmimik, kropssprog og dufte, der gør det til en mere fuldstændig oplevelse at have med et fysisk medmenneske at gøre, hvilket ikke er muligt, hvis man omgås hinanden todimensionelt i forbindelse med en skærm,« forklarer Albert Gjedde.

Tidligere hjerneforskningsmålinger har vist, at mennesket danner sig en forestilling om, hvad der foregår i andre menneskers bevidsthed. Det er imidlertid en aktivitet i hjernen, som ikke findes på autister, oplyser hjerneforsker Albert Gjedde.

Læs også:

Selvom man langt fra kender til konsekvenserne af den yngste generations flittige brug af tablets endnu, frygter Albert Gjedde alligevel, at det kan have store konsekvenser, hvis ikke børn lærer at omgås andre mennesker på en naturlig og fysisk måde.

»Det er muligt, at vi er ved at opfostre en hel generation af autister, fordi folk ikke lærer at aflæse hinanden overhovedet, men kun kan omgås hinanden bag en computerskærm,« uddyber han.

Den tankegang kan børne- og familiepsykolog Camilla Carlsen Bechsgaard godt følge ham i. Hun mener, at kontakt og stimuli i forhold til andre mennesker er afgørende for, at menneskets hjerne kan udvikle sig.

»Evnen til at sætte sig ind i andre menneskers tankegange lærer man jo ikke ved at kigge ind i en skærm,« siger Camilla Carlsen Bechsgaard, der også er blogger og forfatter.

Camilla Carlsen Bechsgaard påpeger desuden vigtigheden af, at børn bliver stimuleret på forskellige måder. Og selvom hun anerkender tabletten som »et godt træningsredskab« til at træne bestemte færdigheder, mener hun alligevel, at man som forældre bør begrænse brugen.

»Det svarer lidt til, hvis du tog i fitnesscenteret tre gange om ugen, og at du kun trænede i bicepsmaskinen. Så ville du få enormt store biceps, men du ville stadig have nogle slatne underben og en stor topmave, og det er egentlig præcis det samme, der sker med børnene. Man lærer at bruge det, man træner. Men hvad så med det, de ikke får trænet?« forklarer Camilla Carlsen Bechsgaard.

Børne- og familiepsykologi Camilla Carlsen Bechsgaard mener tillige, at tabletten i mange familier er begyndt at fungere som en erstatning for sutten, som børnene bare ikke skal vænnes fra igen.

»Min oplevelse med mange små børn er, at hver gang de keder sig, og de er trætte, fungerer iPad’en som en omgående problemløser,« siger hun.

Ifølge Camilla Carlsen Bechsgaard er det problematisk, fordi børnene på den måde mister evnen til at trøste sig selv. Derfor anbefaler hun, at man som familie prøver at lave en plan over sit familieliv, så man får talt om, hvad eftermiddags- og aftentimerne skal gå med, og hvor mange timer barnet skal bruge på tablets og computere.