Anne Thomassen, cheflæge: - Vi benytter ikke koder. Vi skriver det på en seddel, som placeres foran i journalen. Og her står det på almindeligt dansk, hvis patienten ikke skal genoplives ved hjertestop.

Det er jo en vurdering, som lægen tager, hvis patienten skønnes at være uafvendeligt syg. Og vi taler altid med patienten eller pårørende først.
Hvis patienten alligevel får det bedre – det kan jo ske – så ændres vurderingen og sedlen fjernes fra journalen og erstattes med en ny vurdering. Det er ikke noget, der opleves som et problem.