For første gang nogensinde har B.T. kortlagt samtlige domme for voldtægt begået i en periode på godt halvandet år i Danmark.

Over 16 måneder begås der stribevis af voldtægter i Danmark. Hundredvis af dem fører aldrig til anmeldelse eller dom. Men omkring 200 sager finder en afgørelse ved en domstol - af dem er ca. 100 endt i en fængselsdom til en gerningsperson.

B.T. har gennemgået dommene og kan for første gang udgive et interaktivt Danmarkskort over voldtægter, der fører til en dom og fængselsstraf.

I kortet, som du kan se her i artiklen, kan du trykke på hver enkelt fingeraftryk og læse nærmere om de enkelte domme, som er inddelt i forskellige kategorier alt afhængig af type af voldtægt.

Se alle sagerne i det interaktive Danmarkskort. Du kan klikke rundt i de forskellige domme og blive klogere på, hvem der begår voldtægter i Danmark.

I kortet kan du ved at klikke på markøren i øvesrt højre hjørne få en dropdown-menu. Her kan du vælge mellem de forskellige typer af voldtægt, ligesom du kan se de domme, der har ført til ubetinget udvisning.

Der er følgende kategorier: kontaktvoldtægt, parvoldtægt, overfaldsvoldtægt og pædofili. I kortet kan du til- og fravælge de forskellige sager og blive klogere på, hvilke typer af voldtægt, der begås i Danmark.

I nogle sager er der tale om fuldbyrdet voldtægt, mens andre sager omhandler voldtægtsforsøg, andet seksuelt forhold end samleje eller medvirken til voldtægt.

I kortet er det også muligt at se, hvor lange domme, de dømte har fået. Det er eksempelvis også muligt at blive klogere på, hvornår på døgnet voldtægterne fandt sted.

I en anden udgave af kortet kan man få en dybere indsigt i de forskellige gerningspersoner. Her kan man blandt andet se, hvilken type uddannelse den dømte har, om der blev udøvet vold, om den dømte inden retssagen erkendte sig skyldig og hvilket land, den dømte stammer fra.

Ser du kortet på din smartphone, så kan du scrolle, når du har en boks åben, ved at køre fingeren op og ned udenfor boksens kant.

Yderligere er det muligt at se, hvilke sager, der har ført til en permanent udvisningsdom. Samtidig kan man se, hvilke politikredse, der har oplevet flest voldtægter, som har ført til dom, og man kan zoome ind på sin egen by for at se, om der er fundet en voldtægt, som er ført til dom, sted mellem 1. Januar 2016 og 8. Maj 2017.