Lyt til artiklen

Der er godt nyt til patienter, der er blevet hjerneskadede efter eksempelvis en blodprop i hjernen. Forskere fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter har nemlig fundet frem til nye og banebrydende metoder til MR-scanning, som kan vise sig at give hjerneskadede patienter langt bedre muligheder for succesfuld genoptræning.

Forskerne fra hospitalet har i samarbejde med kolleger fra Oxford i England undersøgt tre scanningsmetoder, der alle er med til at kortlægge hjernens funktion. Det er med det nye forskningsarbejde lykkedes at vise aktivitet i hjernedele, som konventionelle scanningsmetoder aldrig tidligere har kunnet opfange signaler fra.

Det glæder læge og ph.d. Jakob Blicher, der er en del af det dansk-engelske forskerteam.

- Forhåbentlig kan de nye scanningsmetoder være med til at øge lægevidenskabens forståelse af hjernens muligheder for at blive genoptrænet efter hjerneskade og dermed bane vej for bedre og mere individuel genoptræning af patienterne, siger han i en pressemeddelelse.

Under en MR-scanning føres patienten ind i en rørformet elektromagnet, som ved hjælp af radiobølger og magnetisme scanner kroppen eller hjernen og danner et billede af patientens indre.

Hjerneforskere har i flere år stået i vanskelige situationer i forbindelse med scanningerne, fordi der ikke har været sammenhæng mellem resultaterne og den hjerneskadede patients funktionsevne, forklarer Jakob Blicher. Men med de nye metoder bliver det forhåbentlig muligt at løse nogle af de tidligere problemer.

Hammel Neurocenter er Danmarks førende hospital inden for specialiseret genoptræning af svært hjerneskadede patienter, og her er forskere allerede godt i gang med en opfølgende undersøgelse. Den går ud på, at patienter scannes med de nye metoder i forbindelse med deres genoptræningsforløb, som derved skal kunne tilrettelægges mere individuelt.