Det skal være slut med, at pendlere fra hovedstadens omegnskommuner parkerer deres bil på villaveje i Københavns yderområder.

Det bliver forventeligt en konsekvens af kommunens budgetaftale, som borgerrepræsentationen nu har præsenteret.

I aftalen er der lagt i alt 92 millioner kroner til side til at sikre, at der kommer 15 nye parkeringszoner. Se de nye zoner i kortet nedenfor.

Det gælder for alle 15 zoner, at der bliver tale om tidsbegrænset parkering på tre timer.

Det skal sikre, at de lokale beboere slipper for at skulle lede efter parkeringspladser, der er optaget af tilrejsende pendlere, der stiller deres bil for derefter at bruge offentlig trafik til at komme det sidste stykke ind mod byen.

De lokale vil gratis kunne få en parkeringslicens.

»Der er en tendens til, at man i områderne, hvor metroen slutter, har pendlere, der kommer og parkerer, når de eksempelvis skal i lufthavnen. Folk har opdaget, at de kan stille deres biler på villaveje i ugevis. Det er ikke meningen,« siger Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten).

Borgmesteren håber, at de nye parkeringszoner vil få flere til at benytte S-togene frem for bilen.

Det er områderne kaldet 'Forslag A-L,' der netop af landet en aftale om at oprette. Grafik: Københavns Kommune
Det er områderne kaldet 'Forslag A-L,' der netop af landet en aftale om at oprette. Grafik: Københavns Kommune
Vis mere

»Det er klart, at der kommer nogle fra steder, hvorfra de er nødt til at tage bilen det første stykke ind mod København. Vi vil gerne have, at de pendlere sætter deres bil ved S-togsstationerne og bruger den offentlige transport til at komme ind til byen,« siger hun.

Når i nu opretter parkeringszoner og sørger for, at pendlerne ikke kan parkere der, risikerer i så ikke bare, at pendlerne tager bilen helt ind til betalingszoner i byen til gene for den i forvejen pressede trafik?

»Det håber jeg ikke, at de gør. Jeg så gerne, at de eksempelvis kørte ud til Lufthavnen og anvendte parkeringspladserne der,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Det er ikke opgjort, hvor mange biler og parkeringspladser, der vil blive omfattet af de nye parkeringszoner.