Denne tirsdag er det 350 år siden, Danmark tabte Skåne, Halland og Blekinge. Skal vi have områderne tilbage, eller skal svenskerne have lov at beholde dem? Hvad mener du?

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>26. februar 1658 indgik Danmark og Sverige Roskildefreden, der betød, at Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Faktisk tabte Danmark ved den lejlighed også Bornholm, men bornholmerne skød den svenske kommandant og tog de svenske styrker til fange, og allerede året efter var Bornholm atter dansk.

De sydsvenske områder forblev trods flere krige dog svenske, og selvom vort naboland i 1658 faktisk skrev under på, at områderne ikke måtte forsvenskes, så er det præcist, hvad der er sket.

I nyere tid har der været flere undersøgelser, der viser, at i hvert fald en del af sydsvenskerne føler sig tættere forbundet til København end til Stockholm. Og forskellige afstemninger har også vist flertal - knebne flertal, men dog flertal - for at levere Skåne tilbage til Danmark.

En afstemning i Aftonbladet viste f.eks., at 51,4 af svenskerne, mener at Skåne skal tilbage til Danmark.

Hvad man dog ikke kan se af sådan en afstemning er, hvor mange der er skåninge, og hvor mange andre svenskere, der bare vil af med skåningene, og hvor mange der betragter sådan en afstemning som en spøg. Der kan også være danskere, der har været inde at stemme på siden.

Hvad mener du? Skal Skåne tilbage til Danmark? Eller mener du tværtimod, at svenskerne endelig selv skal have lov at beholde skåningene? Stem herunder: