Mere end seks ud af 10 unge under 18 år, der i 2007 blev fremstillet i Københavns dommervagt, var af udenlandsk herkomst. 65 procent af de unge var af fremmed herkomst, mens 35 procent var danskere. Dét viser en dugfrisk opgørelse fra Københavns politi, som bt.dk har modtaget.

Billedet er det samme, når alle aldersgrupper tælles med:

63 procent af de 1715 personer, der sidste år blev fremstillet i dommervagten, var af udenlandsk herkomst, mens 37 procent var danskere.

Tallene fra dommervagten er de første siden politireformen, hvor Københavns politi opslugte de to tidligere politikredse Frederiksberg og Tårnby.

Politiets statistik viser, at især sigtelser for røveri, vold, tyverier og indbrud vejer tungt, når der er tale om sigtede under 18 år.

49 15-17 årige blev sigtet for røveri og af disse var de 33 af udenlandsk herkomst, mens 16 danskere i den alder var sigtet for røverier.

Omregnet til procenter stod unge under 18 år af udenlandsk herkomst for 67 procent af røverierne og 69 procent af indbruddene. Til gengæld viser statistikken, at de unge danskere er mest voldelige: de stod for 61 procent af voldssigtelserne.

Der var ialt 129 fremstillinger af unge under 18 år og 84 af disse var af udenlandsk herkomst, mens 45 var danskere. Nogle af de unge blev fremstillet i dommervagten mere end én gang sidste år. Så af de 129 var der kun 117 "hoveder".

Østeuropa og Afrika
Københavns politis afdeling for operativ planlægning og analyse har også set på, hvilke lande og verdensdele, de sigtede kommer fra.

Når det gælder de unge sigtede i alderen under 18 år kom kun én af de 84 sigtede fra de øvrige nordiske lande og ingen fra resten af EU.

Men der var for eksempel 10 sigtede fra ex-Jugoslavien, 12 fra Marokko, otte fra Somalia, ni fra Irak, fem fra Libanon, seks fra det øvrige Mellemøsten, syv fra Tyrkiet og seks fra det øvrige østeuropa. Resten er fra andre lande som Pakistan, øvrige Asien mv.

Politiet: ikke alarmerende
Tallene er ikke alarmerende, siger Lars Nikolaj Jensen fra Københavns politis kriminalpræventive afdeling:

- Vi er faktisk positivt overraskede over, at de ikke er højere, fordi vi har fået de to gamle politikredse Frederiksberg og Tårnby med tre kommuner med i tallene. Set i den sammenhæng er der ingen reel stigning, selvom tallet altid er for højt, siger han.

I 2006 blev der fremstillet 107 unge under 18 år i dommervagten og i 2005 var det 129.

- Det er stadig gaderøverierne som er et markant problem og som skaber utryghed. Der er en lille kerne af hårde, unge kriminelle og når de bliver taget for et røveri har vi som regel kendt dem længe før og de har begået en masse anden kriminalitet, siger Lars Nikolaj Jensen.