Københavns Universitet opfordrer regeringen til at ændre reglerne, så flygtninge, der kommer til Danmark i disse dage, kan komme på skolebænken. De studerende roser forslaget.

Nogle af de flygtninge, der de seneste dage er kommet til Danmark, er så kvalificerede, at de bør på universitet med det samme.

Det mener Københavns Universitet, der opfordrer regeringen til at ændre reglerne, så det bliver muligt at få flygtningene på skolebænken.

Ralf Hemmingsen, rektor ved Københavns Universitet, understreger i et brev til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V), at der er behov for helt ekstraordinære initiativer på uddannelsesområdet, hvis den aktuelle flygtningestrøm skal håndteres til alles bedste.

Ralf Hemmingsen uddyber opfordringen:

»Flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse, skal have lov til at uddanne sig fra dag ét. Mange af disse mennesker besidder kompetencer, uddannelser og erfaring, der er god brug for, hvis de enten skal blive i Danmark eller senere vende tilbage til deres hjemland.«

Danske Studerendes Fællesråd roser initiativet.

»Vi synes, det er naturligt, at universiteterne tager et samfundsansvar. Jeg synes, at udmeldingen fra Københavns Universitet er udtryk for at tage ansvar,« siger Yasmin Davali, formand for organisationen.

Hun mener, at alle vinder på det, hvis regeringen følger opfordringen fra Københavns Universitet.

»Der er meget potentiale i at få internationale studerende ind. Det er med til at udfordre os som danske studerende. Det gør, at der kommer viden på en ny måde, og det vil udviske nogle grænser på vores studier,« siger Yasmin Davali.

Københavns Universitet foreslår, at Danmark giver en række konkrete tilbud om uddannelse til flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse eller har opholdsansøgning under behandling.

Det kan være personer, der på grund af krig ikke har kunnet færdiggøre deres uddannelse på universiteter i eksempelvis Mellemøsten.

De flygtninge, der i øjeblikket kommer til Danmark, kommer fra lande uden for EU og det såkaldte EØS-område.

Det giver en særlig økonomisk udfordring, påpeger Ralf Hemmingsen. Borgere fra disse lande, herunder flygtninge med midlertidig opholdstilladelse eller med opholdsansøgning under behandling, skal nemlig ifølge reglerne betale fuld studieafgift på danske uddannelser. Og det kan ifølge rektoren løbe op i hundredtusindvis af kroner.

»På Københavns Universitet vi gerne være med til at gøre en indsats for, at de mange forfulgte flygtninge hurtigst muligt får de kvalifikationer, der skal til for at de kan få et job. Derfor bør der afsættes midler til, at universiteterne kan foretage en vurdering af deres uddannelse og herefter tilbyde særlige vilkår, så de egnede kan få en studieplads,« siger rektoren.

Han foreslår konkret, at regeringen etablerer en ny målrettet statslig stipendieordning, der kan sikre gratis uddannelsesmuligheder for de relevante flygtninge.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) ønsker ikke at kommentere opfordringen fra Københavns Universitet.