Et svensk firma med stærke bånd til en islamisk organisation har købt en privatskole i hovedstadens Nordvestkvarter. Køberen fastholder, at han blot har købt bygningerne, men tilsynet vil have redegørelse. Politikere i København og på Christiansborg forlanger også, at sagen bliver endevendt.

I al ubemærkethed har pengemænd med direkte forbindelse til en svensk religiøs forening og verdensomspændende islamisk organisation købt en muslimsk friskole i København, som hvert år modtager millioner i statsstøtte.

I december 2016 købte Ali Laibi Jabbar Nordvest Privatskoles bygninger på Tomsgårdsvej i København gennem firmaet Nordic Trade & Service AB for 26,5 mio. kroner.

Køberen af skolebygningerne spiller en ledende rolle i den religiøse forening Almuntadar i Malmø i Sverige, som bl.a. underviser i islamisk retslære og rådgiver om sharia.

Det fremgår af virksomhedsoplysninger, aktindsigter og billedmateriale, som Berlingske har gennemgået.

I juni i år har tilsynet med fri- og privatskolerne spurgt kritisk til, hvorvidt skolens pædagogiske praksis er blevet ændret samt om skolens uafhængighed til køberen, fremgår det af et brev til skolen, som Berlingske har læst.

Integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev (R), vil have sagen kulegravet.

»Det er et kæmpe problem, hvis der foregår en ulovlig indblanding fra en udenlandsk organisation. Er det tilfældet, mener jeg, at tilsynet bør lukke skolen,« siger hun.

Nordvest Privatskole har i en årrække haft store økonomiske problemer, og skolen vil med overdragelsen af bygningerne spare et millionbeløb i husleje. Og den nye ejer har stillet en kreditramme på tre mio. kroner til rådighed for skolen.

Den muslimske privatskole fik sidste år næsten 12 mio. kr. i statstilskud. Siden salget af bygningerne til Nordic Trade & Service AB er bestyrelsesformanden og dele af skolens bestyrelse trådt tilbage, og i foråret i år forlod den daværende skoleleder sit job.

På baggrund af forløbet har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet i maj i år aflagt et uanmeldt tilsynsbesøg på skolen.

»I forlængelse heraf – og på baggrund af Berlingskes oplysninger – vil tilsynet anmode skolen om en redegørelse samt dokumentation for en række forhold, herunder spørgsmålet om uafhængighed mellem skolen og donator,« skriver styrelsen til Berlingske.

»Ingen forbindelse til skolen«

I sig selv er det ikke ulovligt for en fri- eller privatskole at sælge skolebygningerne og leje lokalerne af en køber. Men det er ulovligt, hvis en fri- eller privatskole ikke er uafhængig.

Berlingske har spurgt Ali Laibi Jabbar, hvorfor han har købt bygningen, og hvordan firmaet har finansieret handlen. I et skriftligt svar lyder det, at købet er en »investering«, og at der ikke er nogen sammenhæng med hans virke i de svenske islamiske foreninger eller den verdensomspændende Imam Ali Foundation, ayatollah Ali al-Sistanis organisation.

»Jeg har absolut ingen forbindelse til skolen (...) Jeg har ikke eller ønsker ikke at påvirke skolen,« skriver han og forklarer, at pengene kommer fra hans far i Irak.

Efter Ali Laibi Jabbar har besvaret spørgsmålene, er Berlingske kommet i besiddelse af billedmateriale, hvor den øverste repræsentant fra al-Sistanis organisation i Europa, Murtada al-Kashmiri, og Ali Laibi Jabbar er fotograferet på Nordvest Privatskole. Køberen og den islamiske repræsentant har flere gange siden 2014 aflagt skolen besøg, fremgår det af billedmaterialet.

Ali Laibi Jabbar har efterfølgende forklaret til Berlingske, at han har besøgt ejendommen for at få gode råd af venner og eksperter om investeringen. Ali Laibi Jabbar fastholder desuden, at han under besøgene ikke mødtes med skolens personale eller elever.

Den nye skoleleder på Nordvest Privatskole, Søren Waast, fortæller, at han hverken kender til den iranske ayatollah eller de personer, som har købt bygningerne. Skolelederen kan desuden »blankt afvise«, at køberne får medbestemmelse for pengene:

»Han kan for min skyld have hvilke som helst motiver for at købe de her bygninger, men han kommer aldrig til at få nogen som helst indflydelse på, hvad der sker på den her skole. Slet ikke mens jeg sidder i den her stol,« siger Søren Waast.

Den moderate ayatollah

Den svenske forening, hvor Ali Laibi Jabbar er en ledende skikkelse, er en regional samarbejdspartner for ayatollah Ali al-Sistanis organisation Imam Ali Foundation. En sagkyndig vurderer over for Berlingske, at organisationen bygger på en moderat, men traditionel islamisk linje. Blandt andet er al-Sistani fortaler for demokrati, men accepterer ikke homoseksualitet.

Socialdemokraterne i København er stærkt kritiske over for købet. I Dansk Folkeparti vil uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen undersøge mulighederne for at sætte en stopper for udenlandsk finansiering af danske friskoler.

»Det er problematisk, at en statsstøttet muslimsk friskole finansieres fra udlandet, fordi det er et brohoved for eksport af islamiske værdier. Hvis ejeren af bygningerne blot ønsker at lave en investering og ikke påvirke skolens linje, er det da påfaldende, at han netop køber en muslimsk friskole. Jeg tror ham ikke over en dørtærskel,« siger Alex Ahrendtsen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) finder sagen »dybt bekymrende«.

»For vi ønsker ikke, at fremmede kræfter styrer skoler i Danmark på en måde, som ikke lever op til lovgivningen. Men jeg er nødt til at have ordentlig indsigt i sagen, før jeg kan sige noget om, hvad det her får af konsekvenser,« siger Merete Riisager, som vil nu vil undersøge sagen nærmere.

Selskabet, som har købt skolebygningerne, har i sin årsrapport for 2015 anført en omsætning på minus én svensk krone.