Sagen om en jysk storentreprenørs ulovlige og miljøfarlige opbevaring af flere tusinde ton forurenede jernbaneskærver i en grusgrav i Vandel øst for Billund skal nu efterforskes af politiet.

Torsdag eftermiddag blev grusgravens ejer, Eigil Jensen A/S, og selskabets direktør, Kim Jensen, således anmeldt for overtrædelse af miljøloven.

Anmeldelsen kom fra SFs gruppeformand i Vejle Byråd, efter at BT i en række artikler har afsløret, at entreprenørselskabet i strid med alle regler har anbragt de forurenede sten fra gamle jernbaner i grusgraven, der ligger få meter over grundvandet midt i et delvist fredet landskab. Det har ifølge flere eksperter medført en betydelig risiko for forurening af både vandet og omgivelser.

- Jeg har indsendt en skriftlig anmeldelse til Sydøstjyllands Politi, fordi jeg synes, det er det eneste rigtige at gøre. Vi er nødt til at signalere både overfor Kim Jensen, Eigil Jensen A/S og andre potentielle miljøsvinere, at vi ikke vil finde os i, at der gambles med vores drikkevand, siger gruppeformand Lone Myrhøj (SF).

Som BT tidligere har afsløret, blev Vejle Kommune allerede i december advaret om, at der ulovligt blev opbevaret og bearbejdet gamle jernbaneskærver i grusgraven, der ligger skjult for offentligheden på en nedlagt militærbase i Vandel. Advarslerne kom blandt andet fra vandværket i nabobyen Randbøldal, som frygter, at der er en sammenhæng mellem opbevaringen af de forurenede sten og et fund af giftstoffet BAM i byens drikkevand i slutningen af 2011. Således indeholder gamle jernbanerskærver typisk både tungmetaller, olierester, stærkt kræftfremkaldende sodpartikler og rester af sprøjtegifte, som kan spredes til undergrunden med regn. Af samme årsag må de kun opbevares på særligt godkendte miljøanlæg, hvor vandtætte underlag og særlige afløbssystemer sikrer, at stenene og de medfølgende giftstoffer aldrig kommer i direkte berøring med naturen, som det er sket i grusgraven.

Efter at have modtaget advarslen fra det lokale vandværk, konstaterede Vejle Kommunes miljøafdeling kort før jul ved selvsyn, at flere tusinde ton af de forurenede skærver ulovligt blev opbevaret på den bare jord i grusgraven. Alligevel undlod kommunen at politianmelde stedets ejer. I stedet fik han blot ordre om at fjerne stenene. Siden har kommunen gentagne gange afvist at lave analyser af vand og jord i grusgraven for at få afklaret, om de formodede giftstoffer i de gamle jernbaneskærver har spredt sig.

Først efter BTs afsløring af sagen har kommunen ændret mening og vil nu undersøge sagen. Selvom grusgravens direktør, Kim Jensen, både i BT og på TV har indrømmet, at ulovlighederne har stået på i op mod fem år, ønsker kommunen dog stadig ikke at anmelde selskabet. Og det er langt fra tilfredsstillende, mener Lone Myrhøj.

- Det krænker retsopfattelsen, hvis det ikke får konsekvenser, når Kim Jensen åbent erkender, at hans selskab siden 2008 har brudt den lovgivning, der skal sikre vores miljø og drikkevand. Som myndighed er det Vejle Kommunes opgave at føre tilsyn med, at reglerne bliver overholdt, og den opgave tager vi simpelthen ikke alvorligt nok, hvis vi ikke anmelder klare lovovertrædelser til politiet. Det kan vi ikke være bekendt overfor befolkningen, siger SFs gruppeformand i Vejle Byråd.

Ifølge Lone Myrhøj kunne byrådets partier torsdag aften ikke blive enige om at indgive en fælles politianmeldelse mod entreprenøren, og derfor valgte hun at gå enegang. En af modstanderne mod politianmeldelsen er socialdemokraten Søren Peschardt, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg. Torsdag udtalte han i BT, at han ikke ville udelukke at støtte en senere anmeldelse, men at han først ville se resultatet af kommunens egne undersøgelser af sagen. Samtidig ville han afklare muligheden for at snakke sig frem til en anden løsning med entreprenøren.

Flere kilder med tilknytningen til Eigil Jensen A/S har til BT fortalt, at selskabet ikke alene har opbevaret de forurenede jernbaneskærver i grusgraven i Vandel. Stenene skal også være vasket for senere at blive blandt op med sand og grus og solgt som et rent byggemateriale kaldet stabilgrus. Er dette korrekt, kan forureningen være spredt til utallige byggegrunde i hele landsdelen.

Kim Jensen afviser, at dette på noget tidspunkt er sket bevidst.

- Er det sket, er det en fejl, har han skrevet i en mail til BT.

Mandag erkendte direktøren imidlertid, at der ulovligt er opbevaret forurenede jernbaneskærver på adressen fra 2008 til 2012. Tidlige har han i skiftende forklaringer til Vejle Kommune og BT hævdet, at perioden var langt kortere.

Ifølge kilderne med tilknytning til virksomheden, har ulovlighederne i virkeligheden stået på i op mod 19 år.