Den danske venskabsforening for Nordkorea roser afdød diktator for hans resultater.

- Vi synes, det er en trist dag for befolkningen. Og så på et tidspunkt, hvor landet lige var ved at komme på fode igen efter hungersnød og andre problemer, som navnlig USA og Sydkorea har påført landet.

LÆS OGSÅ: 

Sådan lyder ordene fra Anders Kristensen, formand for "Venskabsforeningen Danmark - Den demokratiske folkerepublik Korea". Ifølge ham er dagen for offentliggørelsen af diktator Kim Jong-Ils død sørgelig.

- Kim Jong-Il var en samlende figur gennem 17 år. Takket være ham var landet ved at komme op at stå igen. De to topmøder med Sydkorea i 2000 og 2007, som handlede om forsoning, var hans fortjeneste. Det samme kan man sige om de seks-partsforhandlinger, han fik i gang, på trods af Bush-regeringen.

LÆS OGSÅ: 

Men Kim Jong-Il påførte jo sin befolkning enorme lidelser og krænkede fundamentale menneskerettigheder?

- Vi er ikke tilhængere af, at man krænker menneskerettigheder. Men vi synes jo, at der er brug for et socialistisk samfund som alternativ til USA, hvis dagsorden for verden ikke er holdbar i længden. Hvad så med befolkningens lidelser og folks rettigheder?

- Vi er ikke tilhængere af, at man krænker menneskerettigheder, siger Anders Kristensen.