Forskerne udvikler på ny retskemisk metode, der for første gang afslører alderen på blodspor og fingeraftryk.

Selv om en forbryder sætter blodspor eller fingeraftryk på et gerningssted, er det ofte svært at bevise, at han var der på tidspunktet for forbrydelsen.

For hidtil har det ikke været teknisk muligt for efterforskerne at bestemme alderen på biologiske spor.

Derfor er forskere fra Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin nu blandt andet sammen med Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) ved Rigspolitiet i gang med at udvikle en ny analysemetode.

- Lykkes vores projekt, vil politiet kunne tidsbestemme sporet og se, om personen var der på gerningstidspunktet, siger adjunkt Kirstine Lykke Nielsen fra Afdeling for Retskemi. Hun er leder af projekt TraceAge.

Der har været mange tidligere forsøg med at sætte alder på biologiske spor. Men først nu har måleteknik og databehandlingsmetoder nået et niveau, hvor det er muligt.

Et biologisk spor består af en kompleks blanding af stoffer. Hver især forsvinder de med forskellige hastigheder over tid. Forskerne skal identificere stofferne og dermed udvikle en metode, der kan afgøre sporets alder.

Den biologiske nedbrydning i fingeraftryk og blod ligner nedbrydningen i fødevarer. Derfor er Institut for Fødevarevidenskab også med i projektet.

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) under Rigspolitiet undersøger årligt knap 9500 fingeraftryk og næsten 2000 blodspor. De ser store muligheder i metoden.

- Vi kan bedre udelukke uskyldige fra at have været involveret i en forbrydelse. Men det kan også hjælpe os med at fokusere på, hvilke personer vi kan hæfte til forskellige ting på et gerningssted, siger Stine Rasmussen, projektleder ved NKC.

Projektet kræver analyse af store datamængder. Derfor er Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet også med i projektet.

- Vi er rimelig fortrøstningsfuld og har allerede lavet vellykkede pilotforsøg, hvor vi kan sige, om et spor er en-to dage gammelt eller ældre. Men vi håber i første omgang at komme helt ned på halve dage. I dag kan man ikke sige, hvor gammelt et fingeraftryk er, siger Kirstine Lykke Nielsen.

/ritzau/