Weekendens snestorm har medført store mængder sne på tage rundt i landet. Og det bør du som husejer være opmærksom på – både på grund af fare for andres sikkerhed samt skade på bygningen.

Derfor har politiet flere steder søndag anbefalet, at husejere får ryddet deres tage for sne, da det skaber et stort tryk på bygningerne.

Politiet henviser derfor til, at man følger Erhvervs- og Byggestyrelsens 10 råd for rydning af sne og is på tage:

1. Afspær områder, hvor sneen kan falde ned og ramme personer og genstande.

2. Ryd sneen på en sikker måde; helst fra jorden. Hvis man er nødt til at færdes på taget for at rydde sneen, skal man altid sikres forsvarligt med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Personer på taget uden sikring er livsfarligt.

3. Vær opmærksom på, hvor sneen havner, når den fejes ned. Kan tilstødende konstruktioner klare den ekstra snelast?

4. Ryd sneen forsigtigt! Undgå større maskiner, tungt udstyr og skarpe værktøjer på taget såsom spader, hakker og lignende, da de kan skade tagbelægningen og – konstruktionen. Lad et snelag på 10-20 cm ligge for at undgå skader på tagbelægning.

5. Snerydning med stålwire kan hurtigt fjerne store snemængder, men vær opmærksom på, at der ikke sættes så store mængder sne i bevægelse, at konstruktionen kommer i svingninger.

6. Undgå at lave render på langs af tagfladen hen ad bygningen, da dette kan gøre snelaget ustabilt, så store snemængder sættes i bevægelse. Risiko for skred er størst ved temperaturer omkring frysepunktet.

7. Taget bør ryddes jævnt. Ujævn belastning kan være mere kritisk end en jævnt fordelt større belastning. Hvis taget er skævt belastet, bør den højst belastede del ryddes først.

8. Sne kan over længere tid smelte nedefra eller opsuge regnvand, som ved frostperioder vil danne is tæt på tagfladen og ved tagkanten. Vær varsom med at rydde disse isdannelser, da man let beskadiger tagdækning, tagrender og lignende. Se også punkt 4 og 5.

9. Hold afløb, render og nedløb frie for is og sne, så smeltevand kan løbe bort.

10. Større istapper ved tagkanter bør fjernes, hvis der er risiko for, at de kan falde ned og skade personer, der færdes tæt på bygningen.

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen