Topministre i Thorning-Schmidt-regeringen blev advaret om, at massefyringer af ansatte i Skat kunne ende galt. Alligevel pressede de sparekniven igennem i Skat

Pilen i det spegede spil om ansvaret for milliard-skandalerne i Skat peger nu også på Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og andre topfolk i Helle Thorning-Schmidts daværende regering.

Sådan lyder det fra flere eksperter, efter at BT kan dokumentere, at topministre i det daværende økonomiudvalg under Helle Thorning-Schmidt-regeringen ikke alene pressede på for fyringer i Skat, men også blev advaret om, at det kunne ende galt, hvis ikke det dengang forsinkede fælles inddrivelsessystem EFI kom op at køre.

»Det her minder om en rygende pistol. Det viser, at EFI selvfølgelig skulle implementeres, før man kunne høste det store besparelsespotentiale og fyre medarbejdere,« siger Peter Skærbæk, der er professor ved Institut for Regnskab og Revision ved Copenhagen Business School (CBS).

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen stod i sidste uge, sammen med blandt andre Dansk Folkeparti, bag en beslutning om at gennemtvinge en kulegravning af skandalerne i Skat.

Forinden havde S-formanden også brugt sin 1. maj-tale til at kritisere Venstres nuværende næstformand og daværende skatteminister Kristian Jensen for kollapset i Skats gældsinddrivelse.

Nu bliver Mette Frederiksen selv trukket ind i den lange liste af fejl, som i dag vurderes at være skyld i, at staten har tabt milliarder af kr. i form af forældet gæld.

Spillede central rolle

En aktindsigt, BT har fået i Finansministeriet, viser, at Mette Frederiksen sammen med andre politiske topfigurer i økonomiudvalget under den daværende Helle Thorning-Schmidt-regering i spillede en central rolle forud for en stor, omstridt fyringsrunde i Skat.

I efteråret 2013 sparede Skat 375 årsværk på trods af advarsler om, at EFI-systemet, der skulle automatisere gældsinddrivelsen og effektivisere forvaltningen, ikke fungerede efter hensigten, og på trods af advarsler om, at restancerne til det offentlige var skyhøje.

Det er den daværende skatteminister Holger K. Nielsen, der i offentligheden har stået på mål for fyringsrunden, men ifølge aktindsigten var det økonomiudvalget som i marts 2012 bestilte en analyse, der skulle kulegrave potentielle besparelser i Skat. Der skulle sikres et ‘nyt grundlag for at realisere forudsatte effektiviseringer’ i Skat.

Godt et halvt års analysearbejde endte med en næsten 500 sider lang rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey & Company, der samlet fandt mulige effektiviseringer for ca. en mia. kr. på tværs af Skat.

Klar tale

Der blev dog også advaret om, at besparelserne på inddrivelsesområdet ville kræve, at EFI-systemet, der oprindeligt skulle have været implementeret i 2007, ikke blev forsinket yderligere.

I et udkast til den endelige McKinsey-rapport står der således, at Skat allerede i 2011 havde forsøgt at flytte 107,5 årsværk fra inddrivelsesområdet til andre områder i Skat, selv om EFI-systemet var blevet forsinket. Det havde haft så store konsekvenser, at man havde været nødsaget til at flytte ansatte tilbage til inddrivelsesområdet.

‘Dette indikerer, at realiseringen af potentialet på 300 årsværk inden 2016 forudsætter, at systemet ikke bliver forsinket igen,’ skriver Mc-Kinsey i rapportudkastet, som BT også har fået aktindsigt i.

Bent Greve, professor ved Roskilde Universitet, kalder det klar tale.

»Her står der meget klart, at man ikke kan indløse besparelsen, før man har fået det her it-system op at køre. For så er der en stor risiko for, at tingene falder på gulvet, og det skete også her,« siger han.

Belaster Mette Frederiksen

Erik Frøkjær, der er lektor i datalogi ved Københavns Universitet, og som har fulgt EFI-skandalen tæt, mener, at oplysningerne belaster økonomiudvalget, herunder Mette Frederiksen.

»Det her er en endnu en advarsel, som er blevet overhørt af embedsmændene og de ansvarlige politikere. Og der er ingen tvivl om, at en analyse som den her bliver stilet til dem, som har rekvireret den. Og det er den daværende regerings økonomiudvalg: Dermed har hele regeringstoppen været informeret om det. Om de så har læst det, kan vi jo ikke vide, men de har haft muligheden.«

Peter Skærbæk er enig:

»I en sag som denne vil regeringens økonomiudvalg også blive orientereret af Finansministeriet. Så hvis undersøgelseskommissionen vælger at se på den del af skandalen, så kan det lige så godt kompromittere medlemmer af Thorning-

Schmidt regeringen som Venstre.«

De Radikales leder Morten Østergaard, som ligesom Mette Frederiksen sad i økonomiudvalget, skriver i et skriftligt svar til BT.

»Set i bakspejlet, skulle de mange besparelser slet ikke være gennemført, eller i hvert fald blev de gennemført for hurtigt. Det er den umiddelbare lære af denne sag, og jeg er derfor også klar til at tage ansvar for, at vi nu får investeret i og organiseret en bedre skatteinddrivelse.«

BT har talt med Holger K.Nielsen (SF), der både var skatteminister og medlem af økonomiudvalget i perioden, men han har ikke nogen kommentar til sagen, da han forventer at skulle forklare sig til kommissionsdomstolen.


Sådan blev Skat presset til fatal fyringsrunde

Ifølge Dansk Told og Skatteforbund havde det store konsekvenser for gældsindrivelsen at massefyre i Skat, inden det nye fælles inddrivelse-system EFI fungerede. Se her, hvordan Skat blev presset til den skæbnesvangre beslutning.

1. VK-regeringen fusionerer i 2005 den statslige og kommunale skatteforvaltning. Ambitionen er at nedbringe lønudgifter og reducere udgifterne til drift.

2. I 2012 har Skat nedbragt lønudgifterne med 25 pct. og udgifterne til drift med 20 pct. Det er dog ikke nok i forhold til målsætningen. Resultatet er, at Skat i flere omgange blevet tilført ressourcer i forhold til det bevillingsniveau, der blev truffet under fusionen. Det manglende resultat bliver begrundet med forsinkelse af ‘IT-moderniseringer’, herunder EFI-systemet.

3. En ny regering bestående af S, R og SF er kommet til. Her ønsker økonomiudvalget ikke bare, at Skat skal indhente en forsømt økonomiske målsætning fra fusionen af den statslige og kommunale skatteforvaltning i 2005. Man ønsker yderligere effektiviseringer, så Skat blandt andet kan bidrage til en politisk målsætning om et omprioriteringsbidrag og et konsolideringsbidrag.

4.Regerings magtfulde Økonomiudvalg beslutter i marts 2012 at igangsætte budgetanalyser af Skatteministeriet med henblik på at finde muligheder for effektiviseringer i Skat. Konsulentvirksomheden McKinsey & Company skal herefter lave en dybdegående analyse.

5.McKinsey & Company når frem til, at Skat kan effektivisere for ca.1 mia. kr. En betydelig effektivisering kan hentes med et fælles inddrivelsessystem (EFI), som skal i gang i 2013. Det vurderer bl.a., at der kan spares 300 årsværk svarende til 124 mio. kr. i Skats Inddrivelse inden 2016.

6. Der kommer dog samtidig en advarsel. Effektiviseringerne kræver, at EFI-systemet ikke bliver forsinket.

7. I sommeren 2013 bliver Skats medarbejdere præsenterede for 375 fyringer. Skatteminister Holger K. Nielsen begrunder i pressen, at mennesker bliver overflødige jo mere du digitaliserer og automatiserer.