Det kan blive nødvendigt midlertidigt at lukke den danske grænse mod Tyskland, hvis der sker en »ophobning« af flygtninge og migranter i Danmark i kølvandet på det svenske krav om ID-kontrol, som træder i kraft på mandag.

»Vi holder selvfølgelig meget nøje øje med situationen, når svenskerne indfører deres transportøransvar. I det ligger også, at man forbereder sig på alle scenarier. Et af dem er, at der vil blive indført midlertidig dansk grænsekontrol, og at der så også vil blive indført transportøransvar,« sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til TV 2 News tirsdag.

Regeringen har lige siden de første meldinger om det svenske transportøransvar og kravet om ID-kontrol i begyndelsen af december anset en midlertidig grænsekontrol som en mulig nødvendighed.

11. december fremsatte Inger Støjberg et lovforslag, som gav beføjelse til at indføre et lignende transportøransvar i Danmark og midlertidigt lukke grænserne. Lovforslaget blev hastebehandlet og vedtaget i Folketinget 17. december.

Ifølge Inger Støjberg er en grænselukning imidlertid ikke nødvendigvis lig med færre flygtninge og migranter, og derfor vil regeringen kun »i en ekstraordinær situation« benytte muligheden:

»Jeg og regeringen og myndighederne vurderer, at det ikke vil være en fordel, men en ulempe for os at indføre midlertidig grænsekontrol nu. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ønsker at nedbringe antallet af asylansøgere her i landet, og som det ser ud nu, er midlertidig grænsekontrol ikke løsningen. Men det kan det blive, hvis svenskerne indfører transportøransvar, og det gør de jo 4. januar,« siger ministeren.

Transportøransvaret betyder, at selskaber, der transporterer personer ind i Sverige, har ansvar for, at de rejsende er i besiddelse af ikke nærmere specificeret billed-ID.

Det danske transportøransvar, som det er beskrevet i bemærkningerne til loven, kræver, at rejsende er i besiddelse af et gyldigt visum til Danmark. Samme praksis har Norge indført.

Politiet kommer i praksis til at stå for at opretholde en eventuel lukning af den danske grænse mod Tyskland. Rigspolitiet afviser at fortælle nærmere om planerne, men oplyser, at man »følger situationen tæt«.

Udsigten til endnu en omfattende politiopgave bekymrer Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet:

»Der er ingen, der kan spå og slet ikke om fremtiden, men jeg er selvfølgelig bekymret for, hvor stort ressourcetrækket bliver for dansk politi. Hvis nu det pludselig viser sig, at der kommer endnu flere, end man kalkulerer med, hvad gør vi så?« spørger han.