Tillid er det mest betydningsfulde ord i et demokrati. Det skaber fællesskabet og sikrer sammenhængskraften og samhørigheden i en nation

Min hustru har lovet mig, at der på min gravsten skal stå: ”… men man kunne stole på ham”. Så er alt andet underordnet. Jeg ved bare ikke, om jeg tør stole på, at hun holder sit løfte.

Tillid er det mest betydningsfulde ord i et demokrati. Diktaturer bygger på mistillid og massiv kontrol, men et åbent demokrati kan kun fungere, hvis vi har tillid til hinanden og til staten. I Danmark er vi verdensmestre i tillid. Mit gæt er, at det er derfor, at vi år efter år topper listen over verdens mest lykkelige folk. Vi stoler på hinanden. Venskaber bygger på tillid. Som mennesker fødes vi til tillid og opvokser – visse steder – til mistillid.

Da jeg i sommer var i Grækenland, slog det mig, at mange grækere nærer dyb mistillid til staten. De stoler ikke på, at staten vil dem det godt, for de oplever udbredt korruption og elendig økonomi. I Danmark stoler vi derimod på vores myndigheder, vi stoler på politiet og retsvæsenet, og vi oplever, at staten grundlæggende er til for vores skyld og passer på os. Det hænger nøje sammen med, at vi år efter år kommer ud som et af de mindst korruptionsplagede lande i verden.

Tillid definerer med andre ord et samfund, skaber fællesskaber og sikrer sammenhængskraften og samhørigheden i en nation. Tillid får liv af mennesker og slås ihjel af mennesker. Min svigter man for eksempel kun én gang. Derfor er det også afgørende, at Skat får styr på sin butik. Senest blev Skat ramt af skandalen om det nu skrottede inddrivelsessystem EFI og af svindel med refusion af dansk udbytteskat for 12,3 mia. kr., der er blevet kaldt ”danmarkshistoriens største tyveri af skattekroner”.

Vi afleverer hvert år mange af vores surt tjente penge til staten. Vi gør det i tillid til, at staten kan håndtere milliarderne og hverken opkræver eller udbetaler dem forkert. Derfor handler skandalerne i Skat om langt mere end penge. De handler om borgernes tillid i et demokrati. På samme måde skader Atea-sagen vores tillid til offentligt ansatte: Indtil nu er fire dømt for at have modtaget bestikkelse såsom smartphones og iPads i den omfattende sag, der fortsætter her i januar. Små penge, men store nok til at så tvivl om vores tillid til systemet.

Ubestikkelighed lyder gammeldags, men er forskellen på os og bananrepublikker. Uden tillid ingen loyalitet. Mistillid skaber splittelse, ufred - og borgerkrige. I den vestlige verden spredes en mistillid til presse og politikere. Den er i værste fald en trussel imod demokratiet. Vi journalister må gøre vores for at genoprette tilliden. De mange falske nyheder på de sociale medier ser ud til at hjælpe os, så folk forstår, at de traditionelle medier altid søger sandheden, men også begår menneskelige fejl.

Politikerne har et stort arbejde foran sig, for de ligger ligesom os og roder nede blandt brugtvognsforhandlerne. Mistilliden voksede hastigt fra 2010, da Lars Løkke Rasmussen begyndte at indføre indgreb mod bl.a. efterløn og dagpenge. Reformerne har skabt utryghed hos vælgerne, og utryghed avler mistillid. Svaret er ikke at opgive reformerne, men igen og igen at forklare, at indgreb ikke er til for statens skyld, men for borgernes og den danske velfærds skyld.

Tillid er forståelse. I det kommende år, med store nationale og internationale udfordringer, er det afgørende, at tilliden ikke sættes over styr. Lenin formulerede frasen om at ’tillid er godt, men kontrol bedre’. Professor Gert Tinggaard Svendsen har omskrevet den frase til ’Kontrol er godt, men tillid billigere’. Her på årets første dag er der grund til at minde hinanden om, at tillid er godt, tillid er billigt - og alternativet skræmmende.

Andre læser også