I opråb til politikere er det et velkendt retorisk kneb at spørge: Skal der lig på bordet, før I gør noget? I weekenden kostede en flok mænds vanvidssejlads med vandscootere i Københavns Havn to unge kvinder livet.

Et farvand, hvor det faktisk siden 2014 har været forbudt at sejle med vandscootere. Ingen behøver længere at spørge nogen retorisk: To amerikanske familier er sønderknuste over, at deres elskede piger kommer hjem fra eventyret i Danmark i kister.

Love og regler skal aldrig indføres i affekt. Men det viser sig nu, at lokale – herunder bådklubben Valby – fortæller, at de utallige gange har forsøgt at råbe myndighederne op om vandscooter-vanviddet i havnen.

Derfor er det på høje tid, at der sættes en effektiv stopper for sejladsen, før den koster flere mennesker livet. Ifølge en havnebekendtgørelse er det ikke tilladt at sejle ind i havnen med vandscootere. Det er politiets opgave at håndhæve forbuddet i henhold til Ordensbekendtgørelsen. Dér opstår problemet. For politiet forklarer, at de mangler ressourcer og har svært ved at identificere vanvidssejlerne, fordi vandscooterne ikke er forsynet med en nummerplade.

Love og regler, der ikke håndhæves, burde ikke findes, fordi de nedbryder vores tiltro til retsstaten. Især, når det drejer sig om at regulere en adfærd, der kan true andre menneskers liv.

Derfor må første skridt være et lovkrav om, at alle vandscootere skal forsynes med en nummerplade, så politiet lige så let som ved en anden dræber i trafikken – bilen - kan identificere, hvem føreren af fartøjet er.

Dernæst må straffen for ulovlig sejlads hæves markant, så den har en reel præventiv effekt. Endelig skal politiet have ressourcerne til at håndhæve det forbud, som vanvids-sejlerne synes fløjtende ligeglade med i dag.

Ellers risikerer vi ikke blot at ødelægge idyllen og dansk turisme, vi risikerer også at ødelægge flere menneskeliv.

grund