Lyt til artiklen

Politiet har valgt at indstille efterforskningen om, hvorvidt fodboldtræner Christian Lønstrup har ret i sin påstand af, at der i nogle af FC Roskildes kampe sidste forår har fundet matchfixing sted.

Det har fået Spillerforeningens administrative leder, Michael Sahl Hansen, til at kritisere Danmarks Idrætsforbund, der stod bag anmeldelsen.

»Det er stærkt problematisk, at sager som denne i praksis undersøges og håndteres af DIF ud fra en præmis og omvendt bevisbyrde, og at en samlet spillertrup mistænkeliggøres uden nogen konkrete beviser,« siger Michael Sahl Hansen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Og det er endnu mere problematisk, at DIF i sine undersøgelser via trusler om sanktioner forsøgte at presse samtlige spillere til at give DIF indsigt i både spillernes og deres partneres private forhold.«

Tidligere FC Roskilde-træner Christian Lønstrup.
Tidligere FC Roskilde-træner Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Hertil har Poul Broberg, der er chef for DIF's Matchfixingsekretariat, denne kommentar:

»Det er en blank afvisning af, at det skulle være et problem. For i vores matchfixingregulativ er det meget konkret beskrevet, hvad vi har af midler til at undersøge eventuelle regelbrud. Det er sådan, at hvis en aktiv ikke frivilligt vil udlevere oplysninger, så kan vi indstillle vedkommende til en sanktion,« siger Poul Broberg, der understreger, at det kun er adgang til atleternes samt deres eventuelle samleveres spilkonti, man har bedt om.

Han svarer benægtende på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt han kan forstå, at der er nogle, der føler sig krænket over DIF's handlemåde.

»Det kan jeg ikke. Har man som atlet ikke noget at skjule, vil det være oplagt, at man går med til at blive undersøgt. Ingen kan være interesseret i, at den sport, man lever af, bliver sat i et troværdighedsproblem,« siger Poul Broberg.

Han fortæller, at det ikke er alle Roskilde-spilleres samlevere, der har været lige samarbejdsvillige undervejs i vinterens efterforskningsarbejde.

»Der var en enkelt, der ikke ønskede at give et samtykke. I det konkrete tilfælde valgte vi ikke at føre en sag, fordi der i granskningen af de øvrige spilleres spilkonti ikke var noget at finde. Derfor vurderede vi, at risikoen for at finde noget i den sidste spilkonto var mindre sandsynlig,« siger Poul Broberg.

Ifølge Michael Sahl Hansen udstiller sagens forløb, 'at det interne retssystem, som DIF har etableret, ikke er egnet til at håndtere en sag som denne'. Denne påstand er Poul Broberg uenig i.

»Ret beset mener jeg, at vi har et verdensklassesystem. Vores medlemmer har præcist – som vi kender det fra det almindelige retssystem – mulighed for at få sin sag undersøgt. Når det er sagt, undrer jeg mig over, at Michael Sahl Hansen bringer vores system ind i denne sag, da det slet ikke har været aktiveret,« siger Poul Broberg.

I Spillerforeningen mener man endvidere, at der er et akut behov for, at DIF og de øvrige specialforbund tager initiativ til, at der på sportens område etableres et domstolssystem, som både er og kan opfattes som uafhængigt, upartisk og retssikkerhedsmæssigt i orden.

»Vi har ingen indikationer på, at vores domstolssystem skulle være problematisk. Men vi vil gerne tage en dialog med Spillerforeningen. Hvis de mener, der er metoder, der er lige så effektive til at få oplysningerne frem, er jeg åben for at drøfte dette med dem,« lyder Poul Brobergs slutreplik.

I Danmarks Idrætsforbund mener man, at der er sat et endeligt punktum i matchfixingsagen, og at man ikke har en forventning om et civilretsligt efterspil.Til dette har Michael Sahl Hansen denne kommentar:

»Vi vil tage de fremadrettede snakke og overvejelser dels med spillerne i fortrolighed i forhold til deres situation og dels i et forhåbentlig konstruktivt rum med DIF om systemforbedringer.«