Søndag blev lægevagten i Region Sjælland ramt af et større nedbrud med flere timer lange telefonkøer til følge.

Syge mennesker, der ringede efter hjælp, måtte altså finde sig i en flere timer lang telefonkø til lægehjælp.

B.T. har talt med Helle Sinding, der ringede ind søndag og fik oplyst en ventetid på 126 minutter.

Sinding er særlig hårdt ramt, fordi hun er tidligere kræftpatient, mangler noget af den ene lunge og har KOL.

Efter omkring en halv time i køen blev hun pludselig smidt af og måtte begynde forfra.

En anden kvinde, som har fortalt sin historie til B.T., er Camilla Thomassen, der med en febersyg datter på armen søndag forsøgte at komme igennem til lægevagten i Region Sjælland 154 gange uden held.

Datteren er 16 måneder gammel og hårdt ramt af RS-virus.

Da B.T. selv forsøgte at ringe op, var der en forventet ventetid på 170 minutter.

Sort uheld kan naturligvis ramme alle systemer, men problemerne med alarmopkald er efterhånden alt for udbredte, hvilket ikke er rimeligt over for borgere, der har brug for hjælp i pressede situationer.

Vi skal både kunne komme igennem til 1813 og til 112, når vi bliver syge, og når uheldet er ude.

Både B.T. og Berlingske har den seneste tid beskrevet et andet alvorligt problem, når tusindvis af 112-alarmopkald mistes, når de viderestilles fra Region Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

B.T. fortalte i sidste måned om Camilla Krogh Østrup, der oplevede at vente urimelig længe på en tilkaldt ambulance, da hun forsøgte at hjælpe en ældre mand, der var faldet på gaden. Og om Hanne Sørensen, der ville tilkalde en ambulance, da hendes søn var styrtet på løbehjul og havde slået hovedet.

Efter utallige opkald ankom der efter 75 minutter ikke en ambulance, men såmænd en taxi.

Vagttelefonerne er danskernes direkte adgang til hjælp, og vi har naturligvis en forventning om, at systemet svarer, når vi har brug for det. Men den forventning honoreres ikke stringent nok, som det er nu.

I to ud af fem regioner – Region Midtjylland og Sjælland – har lægevagten ikke nået målet for acceptabel ventetid en eneste måned i de seneste to et halvt år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt regionerne til et møde for at »drøfte med dem, hvordan det her kan organiseres på den klogeste måde«, som han udtrykker det over for DR.

Spørgsmålet er, om han ikke i stedet skulle sætte sig for bordenden i et arbejde, der løser problemerne prompte.