En dansktyrkisk mand fra den københavnske vestegn blev tirsdag – som den første danske Syrien-kriger nogensinde – tiltalt efter terrorloven for at have tilsluttet sig IS i Syrien i 2013. Flere sager er på vej, siger justitsministeren.

En 23-årig mand rejste mellem juni og oktober 2013 til Syrien, hvor han ifølge et netop offentliggjort anklageskrift »lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat« og »deltog i kamp eller kamptræning og i øvrigt fremmede IS’ aktiviteter«.

Manden er også tiltalt for igen at ville rejse til Syrien i foråret 2015 med samme formål – og for ved den lejlighed at have planer om at overdrage 20.000 kroner til Islamisk Stat. Pengene skal han ifølge anklagemyndigheden have anskaffet sig gennem et kviklån.

Den dansktyrkiske mand fra den københavnske vestegn er på den baggrund tiltalt efter straffelovens bestemmelser om terrorisme og økonomisk støtte til terrororganisationer.

Mindst 125 personer fra Danmark er ifølge den seneste opgørelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) rejst til Syrien og Irak siden 2012, men ind til nu er ingen af dem blevet tiltalt, og sagen mod den 23-årige mand er derfor den første af sin slags mod en syrienskriger herhjemme.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas afviser på nuværende tidspunkt at gå i detaljer med, hvilke beviser anklagen mod den 23-årige bygger på.

»Det grundlæggende er, at beviserne er der, til at vi kan rejse tiltale for, at den pågældende har været nede og tilslutte sig IS, og at han har agtet at gøre det samme igen,« siger hun.

Ifølge anklagemyndigheden beror tiltalen mod den 23-årige dog blandt andet på en opfattelse af, at alle der tilslutter sig Islamisk Stat i Syrien »som udgangspunkt har accepteret at deltage i de terrorhandlinger, som IS begår i landet«.

Den terrortiltalte mand er 23 år gammel og bosat på den københavnske vestegn, hvor han gennem flere år har drevet et pizzaria. Han er dansk statsborger med tyrkisk oprindelse, og anklagemyndigheden undersøger i øjeblikket, om manden har dobbelt statsborgerskab.

Er det tilfældet, vil anklageren – udover en mangeårig fængselsstaf – kræve, at han får frataget sit danske statsborgerskab og bliver udvist af landet for bestandigt.

Varetægtsfængslet i marts

Mandens formodede planer om igen at rejse til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat blev i marts 2015 angiveligt forpurret, da han blev anholdt og varetægtsfængslet. Ifølge en rapport fra en kriminalpræventiv undersøgelse, som Berlingske har fået indsigt i, var de danske myndigheder allerede i kontakt med manden 27. januar 2015. Derudover fik han forud for sin anholdelse frataget sit pas og pålagt et udrejseforbud af politimyndighederne, som i den forbindelse skriver om ham:

»Han kan ikke se nogen grund til at blive i Danmark og vil søge ud, hvis han eller andre får en ide til, hvordan han kan rejse herfra.«

En »stærk prioritet« for regeringen

I sager om terrorisme tages ligger den endelige beslutning om at rejse tiltale hos landets justitsminister, og Søren Pind (V) glæder sig over, at der endelig bliver rejst en sag mod en dansk syrienskriger.

»Det har været en stærk prioritet for regeringen at få rejst sager mod syrienskrigere for at få statueret et eksempel i forhold til den situation, at Danmark er et af de lande i Europa, der har bidraget mest med syrienskrigere,« siger han.

Justitsministeren nedsatte kort efter regeringsdannelsen en indsatsgruppe med personer fra bl.a. Rigsadvokaten, PET og Københavns Politi, som fik til opgave at nærstudere potentielle straffesager mod syrienskrigere.

»Denne sag har også rundet den (indsatsgruppen, red.). Havde vi haft en sag alligevel? Det havde vi formodentlig, men ikke desto mindre. Nu har jeg så fået en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse tiltale, og den har jeg besluttet mig for at følge,« siger Søren Pind, som »forventer, at der kommer flere sager«.

Tirsdag vedtog et enigt folketing at hæve straffen for personer, som »tilslutter sig eller opfordrer til at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke«, til livstid.

Sammenfaldet med tiltalen mod den danske syrienskriger er ikke tilfældigt, siger Søren Pind:

»Det var en passende lejlighed til at orientere om det arbejde, der foregår med det her, nu der var en konkret sag, der skulle rejses«.