Trusler og chikane. Det er ikke småting, som (lokal)politikere i Danmark må finde sig i. Og når de nyvalgte medlemmer af landets kommunalbestyrelser og regionsråd i det nye år sætter sig til rette i deres nyvundne stole, vil nogle garanteret modtage trusler eller blive udsat for chikane. To spørgeskemaundersøgelser fra medierne Altinget og Momentum har i 2017 vist, at mellem 30 og 40 pct. af lokalpolitikerne har oplevet chikane og trusler.

At det at true og chikanere folkevalgte er forkasteligt, er vi mange, der hurtigt kan blive enige om. Men der er altså nogle iblandt os, som griber til metoder, som er uacceptable.

Det kræver ikke så lidt at tage ansvar. Ansvar for de beslutninger, der skal tages vedrørende vores skoler, ældrepleje, sygehuse og meget andet. Og det kræver ikke så lidt at stille sig op og stå på mål for, hvad man mener, og hvorfor tingene skal være på den ene eller anden måde.

Om der er tale om politiker-had, slet og ret dårlige manerer (på de sociale medier) eller noget tredje, ved vi desværre ikke så meget om. Men nu har Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner igangsat en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge problemets reelle omfang.

Nogle vil mene, at det er en postgang for sent, at man fra øverste hold undersøger problemet. Det kan der være en pointe i, men på BT mener vi, at det er positivt, at der nu kommer mere viden om problemet og dets omfang. Endnu vigtigere er det dog, at der efterfølgende sættes ind med konkrete tiltag, så vores politikere bliver behandlet med den respekt, de fortjener.

I første omgang vil KL, Danske Regioner og ministeriet opdatere den vejledning, der har til formål at ‘forebygge trusler, chikane og vold og at mindske skaderne, hvis det alligevel finder sted.’ Det er i sig selv sørgeligt, at vi i Danmark er nødt til at have sådan en vejledning, som vores politikere kan støtte sig til i tilfælde af at blive udsat for det, der kan kaldes politiker-had.