»Det er da borgerne, der skal beskyttes.«

Sådan lyder det fra tidligere overbrandmester Kristian Reith, når han skal prøve at beskrive, hvad essensen af et beredskabsarbejde er.

Derfor studsede han også, da han i weekenden kunne læse, at man på Fyn havde afslået at tage en såkaldt watertube i brug til beskyttelse af de huse, som var truet af oversvømmelser fra Odense Fjord.

Den flytbare dæmning lå nemlig opbevaret hos Beredskab Fyn under stormen Malik, selvom der var fare for oversvømmelser i Seden Strandby, hvor prognoserne, da det så værst ud, spåede, at vandstanden kunne stige til 1,93 meter over normalen.

Forklaringen er angiveligt, at man på Fyn prioriterer offentlige anlæg, medmindre nogen er i livsfare.

»Vi rykker ud, efter den plan, der er. De tre parametre, som gør, at vi rykker ud med en watertube, er, når der er menneskeliv i fare, der er fare for samfundsvigtige institutioner, eller kritisk infrastruktur kan blive berørt,« har vicedirektør ved det fælleskommunale Beredskab Fyn, René Cording Jensen, tidligere forklaret.

En melding, som ikke bare undrer beboere i Seden, men også den tidligere overbrandmester Kristian Reith.

Han arbejdede 35 år i Hovedstadens Beredskab, og her var han flere gange ude og hjælpe private borgere, hvis ejendom var i fare.

»Jeg har da været med til at pumpe vandet ud af en mands træbåd, så den ikke skulle synke,« siger overbrandmesteren og uddyber:

»Når man har brugt ressourcer på at indkøbe de her watertubes, så skal de også bruges. Borgerne har betalt for den, så skal den også bruges på at hjælpe dem.«

Der blev i hele det fynske område kun udlagt en enkelt watertube ved Næsbyhus Plejecenter, da Malik ramte – og det var én, som Beredskabsstyrelsen rykkede ud med.

Den kommunalt ejede watertube, som altså ligger på lager hos Beredskab Fyn, blev ikke taget i brug.

Seden Strandby blev ikke ramt så hårdt, som prognoserne forud for stormens rasen ellers spåede, og derfor slap man for omfattende ødelæggelser.

Til stor glæde for Anders Rasmussen, der er en del af bestyrelsen i grundejerforeningen i den odenseanske forstad.

Han forstår dog stadig ikke, hvorfor det kommunale beredskab hellere ville lade en flytbar dæmning ligge på lageret end at låne den ud til private truet af oversvømmelse.

»Når man har den liggende, så synes jeg, det er forrykt, at man ikke kan låne den ud til os, når der er de varsler, der var ved Malik. Hvis ikke dér, hvornår så?«

Kristian Reith forstår da også til fulde odenseanerens undren.

»Da jeg arbejdede som brandmand, arbejdede vi efter principperne, at vi beskyttede mennesker, derefter dyr og til sidst værdier.«

»Derfor undrer det mig også, at man tilsidesætter almindelige borgeres værdier.«

B.T. har tidligere talt med vicedirektør i Beredskab Fyn, René Cording Jensen, som kunne forklare, hvorfor de ikke rykkede ud med en watertube til den forventede oversvømmelse ved Seden Strandby, dagen efter stormen Malik begyndte at rase i Danmark.

»Vi er nødt til at forholde os til de planer, som er udarbejdet på baggrund af et samarbejde med kommunerne,« sagde han og tilføjede, at han godt kunne forstå de berørte borgeres frustration.

B.T. har ønsket interview med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, som sidder i Beredskabskommisionen, der udstikker retningslinjerne for beredskabsarbejde og prioriteringer.

Men han ønskede ikke at svare på spørgsmål om sagen.