Når det handler om sikkerheden for de danske betjente og retningslinjer for brug af skudsikre veste, er de forskellige politikredse ikke helt enige.

Hos Fyns Politi har ledelsen besluttet, at betjentene ikke må gå med skudsikre veste, selvom flere betjente føler sig utrygge. I København er retningslinjerne lige omvendt.

Hos Københavns Politi har man nemlig besluttet, at alle betjente, der i øjeblikket patruljerer, skal gå med vest – uanset hvilken arbejdsopgave, de er på.

Men det bør være op til den enkelte betjent at afgøre, om det er nødvendigt med vest eller ej. Det mener flere betjente, som B.T. har talt med.

Hos Fyns Politi arbejder politiassistent Thomas Veje, der føler sig utryg uden vest grundet bandekonflikten i Odense. I et tidligere interview har han fortalt om sine frustrationer og undren over ledelsens vurdering.

Også hos Københavns Politi vækker de forskellige regler undren.

Her har B.T talt med en betjent, der har arbejdet hos politiet i 28 år. Han ønsker at være anonym, men B.T. er bekendt med hans identitet.

»Jeg skal have vest på, men jeg står ofte i situationer, hvor det ikke giver mening med skudsikker vest. Og det er ikke omkostningsfrit at gå med vest. Vi har op mod 10 kg udstyr på, og det slider på kroppen, når man har været betjent i mange år,« siger betjenten.

Samtidig undrer han sig over, at Københavns Politi og Fyns Politi ser så forskelligt på brugen af veste.

»Det er mærkeligt, at man har så forskellige syn på sikkerhed i de danske politikredse. En bandekonflikt i Odense er lige så farlig som i København,« siger han.

B.T. ville gerne have spurgt Københavns Politi ind til deres retningslinjer for brug af skudsikre veste. Politiet ønskede dog ikke at stille op til interview.

Politikredsen svarer i stedet i en mail:

»Vi er opmærksomme på, at det kan være hårdt at bære sikkerhedsvest i det daglige arbejde. Det er en afvejning, og som billedet ser ud i øjeblikket, vurderer vi, at det skal være påbudt for politipersonalet at bære sikkerhedsvest,« udtaler chef for beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl.

Han gør det også klart, at politiet løbende vurderer sikkerhedssituationen for betjentene.

En sikkerhedssituation som ledelsen hos Fyns Politi derimod ikke mener indbyder til sikkerhedsvest.

Det er, selvom der har været gentagende skudepisoder og knivstik i Odense. Blandt andet i en kolonihaveforening, som B.T. forleden kunne afsløre.

Her blev der skudt mod et kolonihavehus 10. februar. Få uger efter blev en ung mand med relation til bandemiljøet i Odense likvideret på en parkeringsplads.

Fyns Politis vurdering er dog alligevel, at der i øjeblikket som udgangspunkt ikke er brug for at køre med vest.

Hvorfor er en verserende bandekonflikt ikke nok til, at man siger, at der er et sikkerhedshensyn?

»Det har ikke noget med en verserende bandekonflikt at gøre. Vi følger hele tiden med i efterretninger og andet omkring bandekonflikten. Nogle gange er en bandekonflikt tæt, og andre gange er den ikke tæt. Vi tager hensyn til det samlede billede,« sagde chefpolitiinspektør ved Fyns Politi Lars Bræmhøj til B.T. lørdag.