Alt åndede tilsyneladende fred og idyl i Odense-bydelene Vollsmose og Korsløkke, da Fyns Politi 15. februar ophævede den visitationszone, som ellers havde været gældende i månedsvis.

Hvad politiet dog ikke fortalte, var, at der bare fem dage forinden var afgivet flere skud mod et kolonihavehus i området.

En skudepisode, som Fyns Politi først bekræfter har fundet sted, efter at B.T. har spurgt ind til den.

»Jeg kan godt forstå, at det vækker undren med oplysninger om, at der har været et skyderi i en kolonihave,« siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

En undren, som bunder i, at politiet netop begrundede ophævelsen af visitationszonen med følgende formulering:

»... at der ikke har været hændelser eller fund, der nødvendiggør, at visitationszonen forlænges yderligere«.

Hvorfor er et skyderi mod en kolonihave ikke nok til at opretholde zonen?

»Skyderiet indgår selvfølgelig i vores vurdering, men da det viser sig, at skyderiet ikke er en del af konflikten, som egentlig var grundlaget for, at visitationszonen blev oprettet i november – men det er noget af mere intern karakter – så ændrede det ikke på, at vi på daværende tidspunkt vurderer, at trusselbilledet ikke så så alvorligt ud,« siger Jesper Weimar Pedersen til B.T.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad 'intern karakter' dækker over.

Hensynet til de almindelige borgere i visitationszonen er ifølge vicepolitiinspektøren også et hensyn, der har fyldt meget i beslutningen.

»Det må ikke være en vedvarende tilstand, at der er visitationszone, fordi vi skal også huske, at en visitationszone rammer alle mulige andre uvedkommende borgere i det område,« siger Jesper Weimar Pedersen.

I siger, at en visitationszone aldrig må blive hverdag, men det er skyderier og andre banderelaterede hændelser jo næsten?

»Det er jo stadig vigtigt at holde sig for øje, at når vi opretter den her visitationszone, så kommer vi også til at lave visitationer på nogle, der ikke er del af den her konflikt.«

»Det er derfor også vigtigt, at når vi så vurderer, at trusselbilledet ikke er det samme mere, så skal den også lægges ned igen,« siger Jesper Weimar Pedersen.

Det omtalte skyderi fandt sted om aftenen 10. februar i Biskorup Havekoloni.

Ingen personer skulle være blevet ramt ved skyderiet.

Det er dog ikke tilfældet, da et nyt skyderi finder sted, mindre end 14 dage efter at politiet har ophævet visitationszonen.

26. februar dør en 19-årig mand efter – hvad flere har beskrevet som – en likvidering på en parkeringsplads ved en KFC-restaurant på kanten til Vollsmose og Korsløkke.

Med tanke på, at der også var et skyderi inden ophævelsen, får det jer så ikke til at fortryde, at I ophævede zonen?

»Nej, det gør det ikke. Det er vigtigt at sige, at vi ikke nødvendigvis kan forhindre sådan en forbrydelse, når man går så langt, som det skete der. Og vi opretter så også visitationszonen med det samme igen i den sammenhæng,« siger vicepolitiinspektøren.

Han forklarer videre, at beslutningen om at forlænge visitationszonen ikke må træffes ud fra et ønske om at helgardere sig.

»Og så må vi jo bare erkende, at situationen hele tiden ændrer sig, når der er konflikt i det miljø,« siger Jesper Weimar Pedersen.