De danske sundhedsmyndigheder har i flere måneder forsøgt at skaffe ekstra vacciner ved at tilbyde producenterne at bruge op mod en halv million frivillige danskeres data i et forskningsstudie.

Det skriver Jyllands-Posten.

Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at myndighederne har forhørt sig hos foreløbigt fire vaccineproducenter.

Formålet har været at afsøge deres interesse for et såkaldt fase-4-forsøg.

Her ville man »med frivillig deltagelse af borgere i Danmark« hente data om coronavaccinernes effekt og virkning fra op til 500.000 personer.

Tanken har været at give løbende adgang til forskningsdataene, så en producent kunne følge bivirkninger og effekt. Men indtil videre er der ifølge styrelsen ikke kommet noget konkret ud af bestræbelserne.

»Producenten skulle i sagens natur stille vacciner til rådighed for disse forsøgspersoner, hvorved Danmark ville få flere borgere vaccineret,« oplyser Lægemiddelstyrelsen til Jyllands-Posten.

Danmark har tilsluttet sig EUs strategi om, at de 27 medlemslande forhandler i fællesskab og deler doserne efter befolkningstal.

Det danske forslag til producenterne indebærer imidlertid doser leveret til kliniske forsøg uden om den fælles EU-strategi.

EU-Kommissionen vil ikke kommentere de konkrete danske tilbud til selskaberne, men understreger værdien af fællesskabet.

»Lande bør ikke engagere sig i parallelforhandlinger med de selskaber, der er omfattet af de fælles aftaler,« siger talsmand Stefan de Keersmaecker til Jyllands-Posten.

Enhedslistens corona-ordfører, Peder Hvelplund, kritiserer de danske bestræbelser.

Han kalder dem »en form for vaccinenationalisme, som sker på bekostning af for eksempel lavindkomstlande, hvor der er et skrigende behov for vacciner«.

Det er ikke lykkedes Jyllands-Posten at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Både Dansk Folkeparti og Konservative bakker op om bestræbelserne på at skaffe vacciner til Danmark uden om EU-systemet.

/ritzau/