»Må jeg lige en sidste gang minde om respekten.«

Sådan lød det noget usædvanligt fra borgmesteren i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), i en anspændt byrådssal onsdag, da en politisk diskussion om tilskud til en omstridt forening endte ud i efterabning og kommentarer på andre politikeres 'dybe toneleje'.

»Brian Dybro, jeg er opvokset i Vestjylland, så jeg kan også godt tale langsomt,« havde De Konservatives Joachim Hoffmann-Petersen sagt forinden, mens han efterabede, hvad han mente var en langsom udtale fra SF'eren, Brian Dybro.

Udtalelsen faldt efter en længere diskussion i byrådet, hvor det stod klart, at De Konservative – kun støttet af Venstre – stod alene med sin skarpe kritik af foreningen 'Søstre mod vold og kontrol', der har været heftigt diskuteret på det seneste.

De Konservative har sammen med Venstre ønsket at smække kommunekassen i overfor foreningen, der arbejder med at bekæmpe social kontrol, blandt andet på grund af beskyldninger om trusler mod en forsker fra en ansat i foreningen.

Tommy Hummelmose (K), der har ført an i den offentlige kritik af foreningen, så sig også nødsaget til at kommentere på Brian Dybros stemmeføring i byrådssalen.

»Jeg må også konstatere, at du har lagt tonen et oktav dybere, lidt mere bløde former og en langsom fremsigelse af det, du mener. Det er jo en anden måde retorisk at gøre det på,« sagde den konservative politiker.

Den retoriske analyse kom efter, at byrådsmedlemmet havde konstateret, at SF'eren havde forsøgt at nedgøre hans tale ved gentagne gange at kalde den 'en svada'.

De Konservative blev også af både Cæcilie Crawley (S) og Brian Dybro (SF) kritiseret for at bringe rygter ind i byrådssalen.

Det afviste De Konservative dog.

»Det betyder noget for os som politikere, når vi har med en forening at gøre, der bruger den slags bøllemetoder. Det kan jeg da ikke som politiker stå på mål for,« forklarede Tommy Hummelmose.

Debatten om foreningen var også tydeligvis noget, som De Konservatives Rooya Moore var berørt af.

»I aner ikke, hvad det handler om,« sagde hun i en bestemt tone henvendt til Brian Dybro (SF) og Cæcilie Crawley (S).

»Siden 2013, hvor jeg selv blev fri af mit ægteskab under negativ social kontrol, har jeg arbejdet med den her type sager, og der har ikke været en eneste sag, hvor jeg ikke har været nødt til at kontakte myndighederne,« sagde hun i forundring over, at SF og Socialdemokratiet ikke efterlyste konkrete tal på indberetninger og henvendelser til myndigheder eller politiet fra foreningens side.

Herefter forlod det konservative byrådsmedlem sin plads.

Lige meget hjalp det dog.

Et flertal udenom De Konservative og Venstre sørgede for, at foreningen – trods den seneste tids kritik – fortsat skal have kommunal støtte i form af en halv million kroner årligt frem til efteråret 2023.