Lyt til artiklen

Tidligere social- og finansminister Palle Simonsen er død, 80 år gammel.

Palle Simonsen blev 1. marts ramt af en blodprop i hjernen og døde 16. april omgivet af sin nærmeste familie.

Palle Simonsen vil om nogen blive husket for at være en midtsøgende og resultat­orienteret konservativ – måske den borgerlige politiker i moderne tid, der især stod for kapitalisme med et socialt ansigt. Og han bevarede livet igennem et brændende socialt engagement og en kritisk holdning over for traditionelle socialpolitiske tiltag.

I 2009 skrev han således i bogen »Gemt – eller glemt. Alle har ret til at være med«:

»Det er ofte blevet sagt, at et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler de mest udsatte. Desværre må jeg konstatere, at karakteren til det danske velfærdssamfund i disse år ikke vil blive imponerende.«

Palle Simonsen blev født 6. maj 1933, og med en opvækst på fattiggården i Aptrup i Midtjylland, hvor forældrene var bestyrerpar, fik han allerede i sine helt unge år en dyb indsigt i og forståelse for nødvendigheden af en aktiv socialpolitik. Det var grunden til, at han, der stort set ellers havde frit valg på alle hylder, valgte at blive netop socialminister, da Poul Schlüter i 1982 dannede firkløverregeringen.

Politisk aktiv havde han været allerede fra slutningen af 1950erne, hvor han blev næstformand i Konservativ Ungdom og repræsenterende den såkaldte Christmas Møller-fløj. I 1968 blev han første gang valgt til Folketinget og hurtigt derefter socialpolitisk ordfører og var også i en periode formand for Folketingets socialudvalg. Hans anden store politiske interesse var forsvaret, hvor han en periode var formand for forsvarsudvalget.

Frem til ministerudnævnelsen i 1982 var Palle Simonsen bl.a. direktør først i Dansk Chrysantemum Kultur International og derefter i Civilforsvarsforbundet.

Som finansminister stod Palle Simonsen fadder til den såkaldte kartoffelkur, som straffede gældsætning på en måde, der for altid synes at have fremmet danskernes økonomiske ansvarlighed. På Christiansborg var han kendt og respekteret for sin politiske redelighed, og han blev i en lang periode Poul Schlüters sikre højrehånd, når CD, Kristeligt Folkeparti og – ikke mindst – de Radikales loyalitet over for regeringen skulle stå sin prøve.

Til gengæld betragtede mange i Venstre ham som »skabssocialdemokrat« – bl.a. med udgangspunkt i Palle Simonsens udtalelser om, at hvis han ikke var konservativ, ville han være radikal. Således var det efter sigende også Venstre, der stod i vejen for, at Poul Schlüter i 1987 kunne have givet faklen videre til Palle Simonsen.

Han udtrykte aldrig sin skuffelse over ikke at blive statsminister, men valgte – helt i tråd med sine holdninger på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område – at forlade Christianborg og blive adm. direktør for ATP, Danmarks største pengetank, 1989-98.

Sideløbende kastede han sig over bestyrelsesarbejde og frivilligt socialt arbejde. Han var således formand for Post Danmark 1992-2000. 1998-2008 var han formand for Socialforskningsinstituttet og 1990-2004 formand for Det Sociale Handicapråd.

Palle Simonsen efterlader sig hustruen gennem 53 år, Kirsten Simonsen, tre døtre, to svigersønner og fem børnebørn.

Begravelsen finder sted fredag den 25. april klokken 10.30 fra Messiaskirken i Charlottenlund.