Topledelsen i fagbevægelsen er 'frifundet'.

Det var ihvertfald det ord, den fungerende formand Morten Skov Christiansen selv brugte under fremlæggelsen af den længe ventede advokatvurdering af anklager om upassende adfærd mod Lizette Risgaard. 

Vurderingen blev fremlagt torsdag aften, efter at 22 fagbosser havde læst og diskuteret rapporten. 

Derefter var det op til Morten Skov Christiansen og fagbossen for pædagogerne, Elisa Rimpler, at præsentere undersøgelsen på et pressemøde.

Og her brugte han altså selv ordet 'frifundet' om ledelsens – og dermed også sin egen – håndtering af sagerne. 

Han var næstformand under Lizette Risgaards formandsskab og var ifølge sig selv bekendt med én sag om upassende adfærd. 

Under pressemødet sagde han, at han var »glad for, at Kromann Reumert så tydeligt siger, at de frifinder både FH's administrative ledelse og FH's politiske ledelse.«

Det er bare ikke et ord, der står noget sted i advokatvurderingens resumé. 

Det med frifindelse, hvor står det? Det ord kan jeg ikke læse nogle steder?

»Elisa, vil du svare på det?,« svarede Morten Skov Christiansen til B.T.

Du kan se hele interviewet i videoen i toppen af artiklen.

Elisa Rimplers svar lød: 

»Man har handlet i overensstemmelse med den viden, man har haft. Og man har handlet efter god ledelsesskik. Her handler det om én sag, den har man taget alvorligt og handlet på i overensstemmelse med, hvad en god leder skal gøre. Og det er faktisk det, der står i rapporten.«

Hvem har brugt ordet frifundet. Det er blevet sagt, at I er blevet frifundet af rapporten? Hvem har formuleret det?

»Det tror jeg heller ikke, der står på den måde...«

Nej, men I har brugt det her og sagt, at rapporten frifinder jer?

»Det er et spil om ord, tænker jeg. Men der er ikke noget i den her rapport, der indikerer, at nogen har haft en viden, og ikke handlet på den.«

Så hvem er det, der bruger ordet frifundet, er det Kromann Reumert eller FH selv? 

»Det tænker jeg måske er en måde at sige på, at der ikke er noget at komme efter,« sagde Elisa Rimpler, der er formand for Whistleblower-udvalget i FH's forretningsudvalg, deltage.

I resuméet af vurderingen står der, at en enkelt sag er blevet håndteret formelt i FH, og at det ikke kan lægges til grund, at FH's ledelse »har været bekendt med hverken de øvrige fire faktuelt dokumenterede sager, eller i øvrigt at FHs ledelse eller politisk valgte skulle have modtaget underretning om andre konkret påståede sager.«

Der står også, at en tidligere fagligt aktiv i et fagforbund har oplyst, at vedkommende har haft dialog med flere nuværende og tidligere medlemmer af forretningsudvalget om påstået krænkende adfærd fra Lizette Risgaard.

Det har ingen af medlemmerne dog kunne 'tiltræde', står der.

B.T. forsøgte under pressemødet at få svar på, om Morten Skov Christiansen var en af dem, som den fagligt aktive hævder at have henvendt sig til. 

Det ville han dog ikke svare på, hvilket du kan læse mere om her:

Var det dig? FH-formand nægter at svare 

Efter pressemødet spurgte B.T. Elisa Rimpler, om 'frifundet' er et ord, de er blevet enige om at bruge i ledelsen.

»Nej, jeg synes, vi har gjort os meget umage med, hvilke ord vi skulle bruge på den rigtige måde, fordi det også handler om noget, der er juridisk,« svarer Elise Rimpler og fortsætter:

»Du kan måske godt sige, at når det handler om noget juridisk, så kommer vi til måske at bruge ordet frifindelse. Men det her handler jo om, at i bund og grund har vi gjort det, som vi skulle med den viden, vi har haft. Og det har vi ifølge rapporten.«

Har I stemt om, at I skulle bruge det ord, at I er blevet frifundet?

»Nej, og jeg hæfter mig heller ikke så meget ved det. Det vigtigste er, at det her handler om nogle mennesker med et stort ansvar, som skal gøre det, som er god ledelsesskik, nemlig at handle på baggrund af den viden, man har.«

Lizette Risgaard har selv reageret på fremlæggelsen. 

Hendes reaktion kan du læse mere om her: