Miljøminister Magnus Heunicke udpegede i sidste uge 15 nye bestyrelsesformænd for de kommende naturnationalparker. 

Nogle af de udvalgte har været for eksempel klimadirektører i KL eller chef på et center om UNESCOs verdensarv. Men fire af de udpegede er tidligere eller nuværende lokalpolitikere i enten Venstre eller Socialdemokratiet.

Vel og mærke med betydelig mere sparsom erfaring. 

»Med mængden af dygtige grønne ildsjæle i Danmark, så burde det ikke have været svært at finde bedre kandidater,« siger miljøordfører Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti og fortsætter:

»Det er jo ikke diskvalificerende, at man har været politisk aktiv, men det lugter af vennetjenester, når man ikke finder nogen, der er bedre kvalificerede end de personer her.«

Flere af de udnævnte bestyrelsesformænd forklarer, at de er blevet oplyst om, at det forventes, de afholder cirka fire årlige bestyrelsesmøder, og de får et honorar på 40.000 kroner årligt. 

De nyudnævnte bestyrelsesformænd med politisk baggrund udgør i alt følgende fire personer.

Først har vi den tidligere socialdemokratiske borgmester i Silkeborg Hanne Bæk Olsen. Hun er ifølge sin Linkedin-profil »direktør i eget liv« og skriver desuden, at hun har været afdelingsleder på kørekortkontoret ved politiet i Holstebro. 

Hun har også holdt »fjumreår« i knap fire år, men i de seneste godt to år har hun været bestyrelsesformand på et lille museum.

»Jeg ved ikke noget om fredet natur og den slags,« siger Hanne Bæk Olsen, hvilket hun også havde fortalt miljøminister Magnus Heunicke, da han ringede med jobtilbuddet. 

»Men Magnus Heunicke fortalte, at de gerne ville have nogen med ledelseserfaring. Det har jeg jo som borgmester og fra politiet,« siger hun.

Også Lisa Kronborg Sørensen, der er lokalformand for Venstre i Jammerbugt, er at finde på listen over nye bestyrelsesformænd. Hun driver en grillbar og er desuden ansat til at drive en campingplads i landsbyen Tranum, der ifølge Wikipedia har 436 indbyggere. 

Hun er desuden en ildsjæl i det lokale foreningsliv. 

»Jeg blev ikke oplyst om, hvad baggrunden var for, at de lige valgte mig,« siger Lisa Kronborg Sørensen, som dog forklarer, at hun har været formand i Tranum Landsbyråd og derfor også været med til såkaldte styregruppemøder om den kommende naturnationalpark.

»Jeg tænker, det måske er derfor.«

Kan du være udpeget, fordi du er lokalformand for et parti, der sidder i regeringen?

»Det kan jeg ikke forestille mig,« siger Lisa Kronborg Sørensen. 

Så er det Katrine Fruelund, som – udover at have spillet på landsholdet i håndbold – har siddet i Randers Byråd i cirka otte år og stillede op til Europa-Parlamentsvalget for Venstre. 

To måneder efter hun meldte sit kandidatur, sprang hun dog fra, fordi det ikke harmonerede med familielivet at tage til Bruxelles. Hun har faktisk en kort uddannelse som jordbrugsteknolog, som bidrager lidt til relevansen af den nye udnævnelse. 

»Hvorfor det lige skulle være mig, det må du spørge dem som ansatte mig om. Det første jeg tænkte var 'shit, det er spændende,' og jeg har jo en uddannelse som jordbrugsteknolog, selvom det ikke gør mig til stor ekspert eller noget,« siger Katrine Fruelund.

Til sidst har vi den socialdemokratiske advokatfuldmægtig Daniel Boalth Petersen, som har siddet i byrådet i Helsingør. Det er dog lidt on-off, da han kun er 2. suppleant. Han siger til Helsingør Dagblad følgende om sin udnævnelse:

»Jeg blev ringet op ud af det blå, og jeg var slet ikke klar over, at mit navn var dukket op i den sammenhæng. Jeg fik bare at vide, at jeg var dukket op i en afsøgning af relevante kandidater. Hvordan jeg er landet der, er en sort boks,« forklarer han. 

Han siger desuden, at han forbinder området »Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn« med »lange spadsereture med familien« og forklarer, at han mener »det er et virkeligt spændende projekt«.

Både Det Konservative Folkeparti og SF kritiserer, at partierne i aftalen om naturnationalparkerne ikke har fået nogen indflydelse på ansættelserne. Det er kun regeringen, der har haft indflydelse på det. 

»Aftalen indeholder slet ikke noget om, at parkerne skal have bestyrelser. Derfor er jeg meget bekymret for, at arbejdet med naturnationalparkerne bliver meget politiseret,« siger naturordfører Marianne Bigum.

B.T. har spurgt miljøminister Magnus Heunicke om, hvorfor netop de fire personer, der omtales her i artiklen, er blevet udnævnt. 

Han har sendt et skriftligt svar, hvor han dog ikke forholder sig til de fire personer. I stedet beskriver han, hvad der lagt vægt på i forbindelse med ansættelserne.

»Det har været vigtigt for regeringen at finde de rette formænd, der kan samle de lokale stemmer og sikre, at de lokale ønsker og hensyn bliver rejst. Formændene er indstillet på baggrund af en række kvalifikationer, og vi har i forbindelse med udpegningerne bl.a. lagt vægt på, at formændene har ledelseserfaring, erfaring fra bestyrelsesarbejde eller tillidsposter, politisk eller samfundsrelevant erfaring, f.eks. samarbejde med civilsamfundet eller tilknytning til lokalområdet,« skriver han.

Du kan i øvrigt se listen over de udnævnte bestyrelsesformænd på Miljøministeriets hjemmeside.