Kvælstofsagen handler om, hvorvidt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har givet rigtige oplysninger til Folketinget under forhandlingerne om en lovpakke, der skal gøre livet lettere for landmændene ved blandt andet at give dem lov til at gøde mere.

Blå blok havde før valget klart bebudet, at de sammen ville gennemføre en landbrugspakke. Men en strid om beregninger endte med at splitte blokken i to og koste Eva Kjer Hansens plads i regeringen.

14. februar. Kvælstofsagen begynder, da en række af landets førende miljøforskere i Berlingske beskylder miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen for at sminke tallene bag landbrugspakken, så miljøregnskabet fremstår mere positivt end det reelle billede. Flere af forskerne har selv lavet de oprindelige beregninger af pakken og bruger ord som »kreativ bogføring« og »misinformation« om ministerens regnemetoder.

15. februar. Landbrugspakken er vigtig for landbrugets konkurrenceevne, og i kølvandet på Berlingskes første afsløring siger de Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, at partiet ikke vil føle sig »forpligtet til at stemme for en pakke, hvis vi er blevet fodret med forkerte tal«. Senere meddeler partiet dog, at partiet vil stemme for pakken.

16. februar. Efter en teknisk gennemgang i Miljø- og Fødevareministeriet slår de Konservative fast, at miljøet vil gå i minus i de første år af landbrugspakkens levetid i form af mere kvælstof i havmiljøet. Forklaringen strider med Eva Kjer Hansens udlægning.

17. februar. Forskere kritiserer på ny regnemetoderne bag landbrugspakken. Kritikken handler om beregningerne af den såkaldte målbelastning. Det vil sige, hvor meget mængden af kvælstof skal nedbringes for at overholde EUs vandrammedirektiv. Med den nye regnemetode kan Danmark udlede mere kvælstof, lyder kritikken.

18. februar. Den omstridte landbrugspakke vil ikke bare give et minus for miljøet i de første år, men i alle år, lyder det fra forskere på Københavns Universitet. De har ikke medregnet den omdiskuterede baseline-effekt. Eva Kjer Hansen svarer igen og siger, at forskerne tager fejl. Sam- tidig kræver de Konservative, at landbrugspakken skal indeholde flere miljøvenlige tiltag.

19. februar. Regeringens landbrugspakke kan komme i konflikt med EUs habitatdirektiv, som forpligter Danmark til at beskytte særlige dyrearter og naturområder. Det skyldes, at landbrugspakkens miljøinitiativer i høj grad er baseret på frivillige ordninger, siger ekspert.

20. februar. Den tidligere klimakommissær i EU og tidligere konservative miljø-, klima-og energiminister i Danmark, Connie Hedegaard, blander sig i debatten. Kritikken af ministeren skal tages alvorligt, mener hun. EU-Kommissionen fortæller for første gange om bekymring over pakken.

22. februar. Eksperter indkaldt af Folketinget til en høring tirsdag den 23. løfter sløret for, hvad de vil fortælle. Alle seks – heriblandt de forskere som blå blok har indkaldt, og som ikke tidligere offentligt har kritiseret pakken – vurderer, at regeringen har et metodisk forklaringsproblem. På den baggrund mener oppositionen, at ingen længere kan være i tvivl om, at regeringen har vildledt Folketinget.

23. februar. Anonyme embedsmænd fortæller i Berlingske, at landbrugspakken var politisk bestillingsarbejde. De kalder processen for forhastet og siger, at man var klar over, at den sandsynligvis var i strid med EU-lovgivning. Samtidig vurderer flere juraeksperter, at det juridiske grundlag for pakken er udfordret. Det fremgår som en tydelig betingelse for loven, at der skal foretages en juridisk vurdering af pakken, men hverken eksperter eller embedsmænd mener, det er sket.

23. februar. Under en høring i Folketinget forklarer en stribe af landets førende forskere på området, at regeringens regnemetoder ikke er retvisende. På et tre timer langt samråd om kvælstofsagen bliver Eva Kjer Hansen grillet om særlig regnemetoder og svar til Folketinget. De Konservative er så utilfredse med ministerens svar, at de udtrykker mistillid til hende. Lars Løkke skaber sidst på aftenen tvivl om regeringens overlevelse.

24. februar. De Konservatives mistillid til Eva Kjer Hansen har udløst kaos på Christiansborg. Statsministeren indkalder til pressemøde, hvor han fastholder sin tillid til Eva Kjer og truer med at udskrive valg. I første omgang indkalder han imidlertid til en møderække, hvor de blå partier skal finde hinanden igen.

25. februar. Dansk Folkepartis landbrugsordfører og miljø- og fødevareudvalgets formand, René Christensen, erkender, at der er problemer med regeringens regnestykke for landbrugspakken. Det havde været passende, hvis de konservative havde givet Eva Kjer Hansen »en lille næse«, siger formanden, der ellers bakker V og LA op i at have tillid til ministeren modsat resten af Christiansborg.

26. februar. Embedsmænd tvivler på regeringens regnestykke. I mails og notater har Miljøstyrens egne fagfolk flere gange stillet kritiske spørgsmål til beregninger bag landbrugspakken. Fagligheden er blevet tilsidesat, mener eksperter.

27. februar. I et interview med Berlingske siger direktør for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, at kvælstofsagen har ødelagt deres image. Eva Kjer Hansen trækker sig som minister. Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddeler, at han efter weekenden vil udnævne en ny minister.