Landets fængsler fungerer som hvervecentral for banden Loyal to Familia, der har vokseværk i disse år. Kriminalforsorgen har samlet de hårdeste bandemedlemmer på en særlig afdeling, hvor de afsoner under skærpede vilkår, men hvervningen foregår stadig på de åbne afdelinger og i arresthusene.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ved flere lejligheder sagt, at fængsel og strengere straffe skal komme banderne til livs, men de danske fængsler og arresthuse har i årevis fungeret som LTFs vigtigste hvervecentral.

Det fortæller Kim Østerbye, der er formand for fængselsforbundet.

»I begyndelsen blev LTF spredt på forskellige afdelinger, for når de er alene, har de ingen magt. Men det viste sig, at der kom flere og flere af dem. Når der kommer nye indsatte bliver de afkrævet en loyalitetserklæring af LTF, og så bliver de hurtigt en del af bandemiljøet,« siger Kim Østerbye.

I slutningen 2015 blev LTF samlet på særlige fokusafdelinger i Nyborgs Statsfængsel og Enner Mark Fængsel, hvor de afsonede under skærpede vilkår, men også her fortsatte tilstrømningen.

»De står stærkt i fængslet og har et klart hieraki. De folk, som ikke er en del af banden, bliver en del af periferien og løber ærinder for inderkredsen,« siger tillidsmand i Nyborg Statsfængsel Martin Sørensen.

Efter en række voldelige overfald mod ansatte i fængslet, er LTF'erne nu samlet i Enner Mark Fængsel. Fængslet har et særligt bandeafsnit med 24 pladser, som lige nu er fyldt op af LTF. Bandemedlemmerne afsoner på skærpede vilkår, hvor de kun er sammen to og to på cellerne og gårdture.

Fængslet har også en fællesafdeling med 48 pladser til indsatte med voldelig adfærd, og blandt dem er der også bandemedlemmer, hvis tilhørsforhold ikke er registreret af politiet.

»Med de nye skærpelser for bandemedlemmer er det ikke alle, der skilter med deres tilhørsforhold, og så længe folk er i et fællesskab, hvor de kan tale sammen, er det svært at forhindre at der bliver hvervet nye bandemedlemmer,« siger tillidsmand i Enner Mark, Mai-Britt Balle.

Lars Rau Brysting, der er sikkerhedschef i Kriminalforsorgen, er bekendt med, at der er en risiko for hvervning af bandemedlemmer i fængslerne.

»Hvor der er en koncentration af personer med negativ stærk styrende adfærd, vil der være nogen, der prøver at påvirke de andre. Grunden til at vi lavede fokusafdelingerne var for at sikre personalet og de øvrige indsatte. Særligt personer med relation til LTF har haft en konfliktsøgende adfærd over for personalet og har påvirket de øvrige indsatte negativt. Dette kan have været ved at udnytte de medindsatte, men også ved at forsøge at hverve nye medlemmer. Med etableringen af fokusafdelingerne imødegik vi denne risiko,« siger Lars Rau Brysting.

Loyal to Familia udspringer af Nørrebro i København og har folk på store dele af Sjælland. Senest har banden også etableret sig i Århus og Malmö. Medlemmerne er fortrinsvist personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Andre læser også