Topavokater undrer sig over, at Peter Madsens forsvarer lader ubådskaptajnen tale løs, før efterforskningen er afsluttet.

Hun har aldrig før haft en drabssigtet klient. Men efter kun halvandet år som forsvarsadvokat, er tidens mest omtalte drabssag landet på Betina Hald Engmarks skrivebord. Raketbyggeren Peter Madsen er sigtet for at dræbe og partere den svenske journalist Kim Wall i sin ubåd.

Hele Danmark følger med, hver gang Peter Madsen åbner munden. Sagen kan blive Betina Hald Engmarks gennembrud som forsvarsadvokat, men blandt hendes kolleger i branchen tales der om, at hun har håndteret sagen katastrofalt.

BT har talt med en række af landets førende forsvarsadvokater, og de undrer sig alle over den strategi, Betina Hald Engmark har lagt for Peter Madsens forsvar. Særligt undrer de sig over, at Betina Hald Engmark har ladet Peter Madsen afhøre gentagne gange og afgive forklaringer, der kan opfattes som modstridende.

En af dem der undrer sig, er tidligere formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Henrik Stagetorn:

»Set i bakspejlet kan det vise sig at være uhensigtsmæssigt for Peter Madsen, at han har udtalt sig så så omfattende og offentligt. Jeg tror i hvert fald ikke politiet er utilfredse. Der kan have været situationer, hvor forsvareren med fordel kunne have skredet ind over for hans udtalelser,« siger Henrik Stagetorn.

Da Peter Madsen blev anholdt 12. august, blev han tildelt en advokat i dommervagten, men efter Peter Madsens eget ønske blev den forsvarer hurtigt skiftet ud med Betina Hald Engmark. Hvorfor han specifikt ønskede at få hende som forsvarer, har hun ikke ønsket at kommentere.

Betina Hald Engmark har en fortid som anklager både hos Rigsadvokaten og som senioranklager i Nordsjællands Politi. Siden 2016 har hun fungeret som strafferetsadvokat, men har størst erfaring fra sager om økonomisk kriminalitet.

»Jeg har haft flere sager som forsvarer med personfarlig kriminalitet, og jeg har haft drabssager som anklager, men det er første gang, jeg har en klient, der er sigtet for drab,« sagde hun for nyligt i et interview med BT.

Siden Peter Madsen blev anholdt har han været afhørt flere gange af politiet, ligesom han har afgivet to forklaringer i retten, først under et lukket grundlovsforhør og siden under en åben fristforlængelse. At Betina Hald Engmark er gået med til de mange afhøringer, undrer Mette Grith Stage, der har været forsvarer i flere højt profilerede sager.

»Set med forsvarer-strategiske briller så undrer forløbet mig i den her sag. Jeg ville ikke anbefale en klient at tale i tide og utide med politiet og i retten i forbindelse med fristforlængelserne. Risikoen for selvmodsigelse bliver større, når man afgiver mange og lange forklaringer, og derfor plejer jeg at anbefale mine klienter, uanset hvor ivrige de er for at forklare sig, at de venter med afgive en forklaring, indtil man forsvareren har det samlede materiale fra politiet. Derefter kan man klienten afgive en samlet forklaring,« siger hun.

Under den første afhøring sagde Peter Madsen, at han var alene i ubåden, da den forulykkede. Dernæst forklarede han, at han havde sat Kim Wall af på Refshaleøen. Siden erkendte han i et lukket grundlovsforhør, at hun døde ombord på Nautilus som følge af en ulykke, og at han havde begravet hende til søs. Selvom Kim Walls lig er dukket op i parteret tilstand, lod han sig afhøre endnu engang i et åbent grundlovsforhør, hvor han fastholdt at han begravede hende i et stykke.

De mange og skiftende forklaringer risikerer i værste fald at få ham dømt, forklarer forsvarsadvokat Henrik Dupont Jørgensen:

»Man har beskadiget hans troværdighed ved at ham tale på et så tidligt tidspunkt. Problemet er, at man giver politiet nogle kort på hånden. Hvis man griber den tiltalte i en utroværdighed, så risikerer man reelt set, at dommeren tilsidesætter hele hans forklaring, fordi den er utroværdig, og så bygger man afgørelsen på, hvad der ellers er. Det kan godt være, vi ikke har data på liget, eller beviser for, at det er drab, men hvis man først får tilsidesat hans forklaring, kan han dømmes alene ud fra indicier,« siger Henrik Dupont Jørgensen.

Hvor katastrofalt er det, at Peter Madsen allerede har talt i timevis om sagen?

»Det finder han ud af på den hårde måde om et års tid. Andet kan jeg ikke svare på det.«

Forsvarsadvokat Kåre Pihlmann ønsker ikke at udtale sig om sagen mod Peter Madsen, men påpeger, at det altid er skadeligt for en klients sag, at komme med modstridende forklaringer.

»Det første man lærer på dag et som forsvarsadvokat er, at skiftende forklaringer er gift for troværdigheden. Hvis dommere og nævninge skal tillægge forklaringen nogen vægt, skal den være troværdig, men hvis man forklarer sig i øst og vest, saver man den gren over, man selv sidder på. Forsvareren har også en pædagogisk rolle, som går ud på at sige til klienten, at nu skal du holde mund, indtil vi ved, hvad der er op og ned i sagen. Hvis klienten udtaler sig, inden forsvareren kender sagen i detaljer, ender det i et slagsmål i mørke, hvor du ikke ved, hvad du er oppe imod. Hvis klienten ikke vil lytte til ens råd, kan man ultimativt sige, at så skal vedkommende finde sig en anden forsvarer,« siger Kåre Pihlmann.

Både han og de andre advokater understreger, at kun Betina Hald Enmark og Peter Madsen kender de dybere overvejelser bag forsvaret. Ingen ved, om den nyslåede forsvarsadvokat har forsøgt at råde sin klient til at vente med at afgive forklaring. Eller om der ligger større en større ukendt plan bag hans åbenmundethed.


Peter Madsens forsvarer: »Det er klientfiskeri«

Betina Hald Engmarks er blevet foreholdt artiklens indhold. Hun har givet følgende kommentar på sms:

»Jeg er forsvarer for Peter Madsen og det er derfor i sagens natur alene mig der har adgang til alle sagens oplysninger, ligesom at jeg alene drøfter alle aspekter i sagen med min klient. Når angiveligt så mange kollegaer vælger at udtale sig om en sag, de alene kender fra pressen, så er det efter min opfattelse en misforståelse af en forsvarers rolle, og det virker på mig som ren klient-fiskeri, og dårlig kollegial adfærd. Jeg skal endvidere bemærke, at min klient IKKE har forklaret i øst og vest ved genafhøringer.«