Socialminister Benedikte Kiær (K) er kommet i mindretal i sagen om erstatning til de danske ofre for tvangssterilisation. Dermed er der æresoprejsning på vej til de overlevende af de omkring 11.000 danskere som fra årene 1929-1967 blev tvangssteriliseret.

Socialminister Benedikte Kiær (K) er kommet i mindretal i sagen om erstatning til de danske ofre for tvangssterilisation. Dermed er en længe ventet æresoprejsning på vej til 80-årige Karoline Olsen, som søndag stod frem i B.T.

11.000 unge danskere blev i årene 1929-1967 steriliseret – adskillige af dem med tvang. Søndag fortalte Karoline Olsen i B.T. som det første danske offer, om skammen ved at leve som tvangssteriliseret. Samtidig afviste socialminister Benedikte Kiær, at yde ofrene erstatning, som man har gjort det i blandt andet Sverige, men nu er ministeren kommet i mindretal.

- Jeg forventer, at ministeren lynhurtigt regner ud, at der er samlet sig et flertal uden om hende og kommer til fornuft. Vi bliver nødt til at finde en løsning og et erstatningsbeløb til ofrene, siger Dansk Folkepartis handicapordfører, Tina Petersen.

Foruden Dansk Folkeparti mener Socialdemokraterne og SF, at de tvangssteriliserede har krav på en undskyldning fra den danske stat. Dermed er regeringen i undertal, og Karoline Olsen og de øvrige danske ofre kan se frem til erstatning.

- Jeg er meget taknemmelig og glad for, at politikerne erkender, at det, de udsatte mig for, var forfærdeligt. Men jeg har aldrig været ude efter penge – jeg ville bare gerne have haft mulighed for at få børn, siger Karoline Olsen, som i 1948 fik skåret et stykke af sin æggeleder.

Lægerne vurderede, at hun var "lettere åndssvag" og i tråd med lovgivningen, blev hun kun lukket ud fra den åndssvageanstalt, hun var låst inde på, hvis hun lod sig sterilisere.

Selvom socialminister Benedikte Kiær søndag afviste, at erstatning og undskyldning kunne komme på tale, får mindretallet hende nu til at ændre kurs. Dog påpeger hun, at loven om tvangssterilisation helt frem til 1967 blev opfattet som det bedste for samfundet og den enkelte.

- Man havde vedtaget en lov, som tillod det indgreb, og derfor er der ikke noget juridisk grundlag for at yde erstatning. Men hvis et flertal i Folketinget ønsker en ændring af den linje som den socialdemokratiske regering lagde i 1997, lytter jeg gerne til deres forslag, siger hun.

Spørgsmålet om erstatning til de danske ofre var ganske rigtig på folketingets dagsorden tilbage i 1997. Men hvor svenskerne med en særlov i 1999 udbetalte 280 millioner svenske kroner til sine tvangssteriliserede ofre, afviste den danske regering – under ledelse af Socialdemokraterne – en tilsvarende dansk ordning.

- Men der er kommet andre mennesker til styret i partiet nu, som gruppeformand Carsten Hansen (S) pointerer.

- Der er et klart behov for at give ofrene æresoprejsning. At tage retten til at få børn fra nogen, er så alvorligt et overgreb, at jeg dårligt kan forestille mig noget værre, siger Carsten Hansen.