Der er nu udvikling i sagen om den danske plastikkirurg Waseem Ghulam, som B.T. i en række artikler og i podcasten 'Skåret i stykker' har sat fokus på.

I begyndelsen af januar fik Waseem Ghulam et fagligt påbud af de danske sundhedsmyndigheder.

Og det kan nu få konsekvenser for kirurgens muligheder for at arbejde i Sverige.

Den svenske styrelse for patientklager, IVO, skriver i en mail til B.T., at den har indledt en efterforskning af Waseem Ghulam, og at det sker på baggrund af de oplysninger, som Sverige har modtaget fra Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark afregistrerede 11. januar i år Ghulam som kosmetisk behandler i Danmark i forbindelse med, at de havde haft en tilsynssag på kirurgen i gang i lidt over et år.

Den danske styrelse for patientsikkerhed vurderede, at han ikke længere måtte arbejde som privatpraktiserende plastikkirurg i Danmark, fordi han kunne antages at være til fare for patienterne.

Påbuddet blev givet til Waseem Ghulam på grund af alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved mangelfuld journalføring.

Waseem Ghulam opererede dog ufortrødent videre i Sverige, indtil B.T. begyndte at afsløre, hvordan han i årevis har trukket et spor af ulykkelige patienter med alvorlige komplikationer efter sig i både Danmark og Sverige.

Efter B.T.s afsløringer besluttede Citadellkliniken, hvor Waseem Ghulam er ansat, at sende ham hjem, mens de selv undersøgte anklagerne mod ham.

Citadellkliniken er i forvejen under tilsyn, fordi Waseem Ghulam i efteråret 2022 fik alvorlig kritik af IVO i forbindelse med en fedtsugning, hvor han ved en fejl punkterede en patients tarm tre steder. Patienten udviklede efterfølgende akut, livstruende blodforgiftning.

B.T. har i flere artikler beskrevet, hvordan Waseem Ghulam de seneste fire år har haft usædvanligt mange klagesager i Danmark, og at mindst ni af hans patienter blev så syge efter deres operation, at de måtte indlægges på danske hospitaler.

Et tal, som førende danske plastikkirurger mener er alt for højt.

B.T. har også beskrevet, hvordan Waseem Ghulams patienter har haft store problemer med at få fat i ham – også i alvorlige og akutte situationer – og derfor har måttet gå i dagevis med store, åbne og betændte sår.

Og så har en række kvinder været så kede af det endelige resultat af deres operationer, at de har fået ødelagt deres selvværd og sexliv.

B.T. har gennem flere måneder forsøgt at få et interview med Waseem Ghulam. Det har han ikke ønsket, men har i stedet sendt en række svar på mail.

Her fastholder han, at han ikke har flere komplikationer end normalt, og at det påbud, han har fået i Danmark, skyldtes, at han fører journaler efter svenske retningslinjer og ikke danske.

Waseem Ghulam har også ved flere lejligheder gjort B.T. opmærksom på, at han mener, han er offer for en hetz, der er tilrettelagt af nogle af hans tidligere patienter, som har fundet sammen på Facebook, fordi de gerne vil have gratis skønhedsoperationer.

Læs alle artiklerne i serien 'Skåret i stykker'.