Siden et forfærdeligt forløb hos kirurg Waseem Ghulam i december 2020 har Mai Martine Mikkelsen forsøgt at råbe myndighederne op.

Men det er en lang og sej kamp, som ikke er slut endnu. Og det er der en ganske særlig grund til.

Hendes forløb er nemlig både foregået i Danmark og Sverige, og det komplicerer tingene en hel del.

»Det er sindssygt, at han kan få lov at operere videre i Sverige, og at der ikke er nogen myndigheder, der stopper det,« siger hun.

Mai Martine Mikkelsen gør meget ud af, at hendes mand og børn ikke skal mærke noget økonomisk til, at hun får foretaget kosmetiske operationer.
Mai Martine Mikkelsen gør meget ud af, at hendes mand og børn ikke skal mærke noget økonomisk til, at hun får foretaget kosmetiske operationer. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Mai Martine Mikkelsen blev opereret 10. december 2020 af plastikkirurgen Waseem Ghulam, hvor hun fik indlagt brystimplantater.

Mai Martine Mikkelsen, der i dag er 36 år, er én ud af 21 kvinder, som B.T. har været i kontakt med, der de seneste tre år har haft forskellige komplikationer efter en operation af plastikkirurgen Waseem Ghulam.

Én har været tæt på at dø, og mindst ni har været indlagt på offentlige sygehuse efter deres kosmetiske operation i Sverige. Indlæggelserne skyldes blandt andet store sår, der ikke vil hele, blødninger og infektioner.

Den danske kirurg har det seneste år fået kritik mindst to gange i klagesager i Danmark og samtidig alvorlig kritik i Sverige, hvor han indtil marts har arbejdet på Citadellkliniken.

Waseem Ghulam er i forbindelse med B.T.s dækning af sagen blevet sendt hjem fra Citadellkliniken, mens anklagerne mod ham undersøges.

11. januar gav Styrelsen for Patientsikkerhed Waseem Ghulam et fagligt påbud, fordi de vurderer, han kan være til fare for patienternes sikkerhed, og han må ikke længere arbejde som kosmetisk behandler i Danmark.

B.T. har tidligere fortalt om Mai Martine Mikkelsens forløb hos Waseem Ghulam, hvor hun efterfølgende var indlagt sammenlagt otte dage på Aalborg Sygehus.

Da sårene endelig var helet, stod Mai Martine Mikkelsen ulykkelig og kunne ikke se sig selv i spejlet.

»Mine brystvorter sad med næsten halvanden centimeter i forskellig højde. Implantaterne sad skævt, hvor det ene faldt ind under armen, det ene bryst var en hel bh-størrelse større end det andet,« siger hun i artiklen. B.T. skal advare mod voldsomme billeder.

Mai Martine Mikkelsen valgte at klage til Styrelsen for Patientklager 5. oktober 2021. Her næsten halvandet år efter er klagen stadig ikke afgjort.

»Jeg ser frem til afgørelsen, så det bliver anerkendt, at det, jeg har været igennem, ikke er i orden,« siger hun.

Hendes første konsultation foregik i Danmark, mens selve operationen foregik i Sverige. Og det komplicerer tingene en hel del, for de danske myndigheder kan kun undersøge behandling, som er foregået på dansk jord.

Ifølge Mai Martine Mikkelsen er der alt for lidt samspil mellem de danske og svenske myndigheder i sagen, hvor behandlingen er foregået både i Danmark og Sverige.

»Det er skrækkeligt, at han sidder og opererer i Sverige og så efterlader sine patienter til det offentlige system herhjemme, som skal rydde op efter ham.«

»Waseem vasker bare hænder og siger, at det er vores egen skyld, og at han ikke kan hjælpe os,« siger hun.

Mai kunne ikke se sig selv i spejlet efter sin operation hos Waseem Ghulam. Hun bestilte først en reoperation hos kirurgen, men endte med ikke at turde at lade sig operere på Citadellkliniken igen. Hun valgte i stedet at blive opereret i Danmark.
Mai kunne ikke se sig selv i spejlet efter sin operation hos Waseem Ghulam. Hun bestilte først en reoperation hos kirurgen, men endte med ikke at turde at lade sig operere på Citadellkliniken igen. Hun valgte i stedet at blive opereret i Danmark. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

I sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at omdrejningspunktet især er, hvilket land Waseem Ghulam har opholdt sig i, imens Mai Martine Mikkelsen har været indlagt.

Under forløbet udskriver han nemlig medicin flere gange, og hvis han har gjort det, imens han var i Danmark, så kan de danske myndigheder undersøge det. Hvis ikke, så tilfalder det de svenske myndigheder.

»Alt, hvad han foretager sig i Sverige, kan de danske myndigheder ikke gøre noget ved, så jeg synes, det er vanvittigt, at de ikke har haft mere kontakt med de svenske myndigheder og sagt: Hallo! Vi har et problem med en dansk kirurg, der pendler mellem Danmark og Sverige.«

De danske myndigheder har kontaktet de svenske myndigheder én gang under forløbet, da man opretter en faglighedssag på Waseem Ghulam 16. december 2021.

Waseem Ghulam fik i 2021 alvorlig kritik af de svenske myndigheder, fordi en svensk kvinde ved navn Sonja Falk var i livsfare i forbindelse med en fedtsugning i maj 2021.

Selvom Mai har været indlagt i sammenlagt ti dage, var det værste, at hun ikke kunne være der for sine børn – især i juledagene.
Selvom Mai har været indlagt i sammenlagt ti dage, var det værste, at hun ikke kunne være der for sine børn – især i juledagene. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Citadellkliniken blev sat under tilsyn efter sagen, men det har de danske myndigheder aldrig fået at vide.

De danske myndigheder har heller ikke spurgt de svenske myndigheder ind til, om de havde sager på Waseem Ghulam eller givet ham kritik til trods for, at de vidste, at han opererer i Sverige.

Mens Mai Martine Mikkelsen stadig venter på afgørelsen af sin sag, har hun én vigtig ting at sige til danskere, der overvejer en kosmetisk operation.

»Der vil altid være en risiko for, at en operation går galt. Men hvis det går galt, kan man undgå den situation, vi har stået i, ved at blive opereret i Danmark.«

»Der er dygtige kirurger i udlandet, men man kan ikke få den samme hjælp, som man ville kunne få herhjemme. De danske kirurger ved, at de har større krav at leve op til, og at deres fremtid afhænger af en god behandling. Vælg et sted i Danmark. Det er måske dyrere, men i den sidste ende langt billigere, hvis der er problemer,« siger hun.

B.T. har gennem flere måneder forsøgt at få et interview med Waseem Ghulam, men han har afvist at stille op og har i stedet sendt skriftlige svar.

Han skriver, at han har fået et påbud på grund af sin journalføring, og at problemerne med den skyldes, at han journalfører i overensstemmelse med svenske retningslinjer og ikke danske.

Han skriver også, at det er sikkert at blive opereret af ham.

Det har ikke været muligt at få et interview med Waseem Ghulam, men gennem skriftlige svar anklager han de utilfredse patienter for at tage del i en sammensværgelse mod ham, og at han ikke har flere patienter med komplikationer end normalt.

Han skriver også i flere mail, at han mener, han er offer for en hetz, der er lavet af en gruppe kvinder, som har samlet sig på Facebook.

B.T. har forelagt Waseem Ghulam Mai Martine Mikkelsens kritik, og hun har givet sit samtykke til, at han må udtale sig om hendes sag i B.T., men det har Waseem Ghulam afvist med henvisning til sin tavshedspligt som læge.

B.T. har også spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, om de med fordel kunne have haft et tættere samarbejde med de svenske myndigheder i den pågældende sag.

»Vi kan sagtens oplyse en sag ud fra det, vi ved, der foregår i Danmark. Det har vi også kunnet i den her sag,« udtaler Metta Frost, der er sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

De svenske sundhedsmyndigheder har ikke ønsket at stille op til interview med B.T.

Læs alle artiklerne i serien 'Skåret i stykker'.