På fredag bliver dansk journalistik fejret, når den prestigefulde Cavlingpris uddeles.

B.T. er nomineret for artikelserien 'Bag om Operation Mink', og du kan læse en samling af artiklerne herunder.

Siden november 2020 har B.T. via centrale kilder, aktindsigt og fortrolige dokumenter skrevet en række afsløringer om, hvad der foregik op til og efter regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink.

Senest har B.T. afsløret sagen om de slettede sms-beskeder i Statsministeriet.

Det skete, efter B.T. igennem ti måneder forsøgte at få aktindsigt i sms'er sendt af Mette Frederiksens spindoktor og stabschef, Martin Justesen.

Gang på gang afviste Statsministeriet at udlevere noget med begrundelsen, at der ikke var noget af finde i ministeriets system.

Selv da B.T. bad Martin Justesen om at be- eller afkræfte eksistensen af en specifik sms-samtale, lød svaret, at alle relevante medarbejdere var blevet hørt, og at der stadig ikke var identificeret noget.

Men så afkrævede Ombudsmanden på grund af B.T.s klage over forløbet svar.

Det viste sig, at Statsministeriet igennem de ti måneder fortiede, at Martin Justesen havde slettet sine beskeder, fordi han havde indstillet sin mobiltelefon til automatisk at slette alt efter 30 dage.

Da B.T. søgte aktindsigten, var der dog kun gået 25 dage, siden sms'erne var afsendt. Men alligevel lød svaret fra Statsministeriet, at der ikke var fundet noget.

Senere forklarede ministeriet det med, at beskederne var slettet, da det gik i gang med at behandle B.T.s aktindsigt.

Det skulle også vise sig, at Martin Justesen ikke var den eneste i Statsministeriets top, der havde slettet sms'er fra minksagen.

Martin Justesen (th.) er Mette Frederiksens særlige rådgiver og stabschef.
Martin Justesen (th.) er Mette Frederiksens særlige rådgiver og stabschef. Foto: Jens Dresling
Vis mere

Vi begynder dog denne samling med den første dybdegående artikel fra serien bragt i november 2020.

29. november 2020: På baggrund af centrale kilder i embedsværket og indsigt i dokumenter afdækker B.T. nye detaljer om regeringens afgørende møde i Koordinationsudvalget og stiller fire spørgsmål, som der mangler svar på:

Hemmelige detaljer om Operation Mink: Sådan blev Mettes ulovlige ordre udført

2. december 2020: Rigspolitiet erkender, at politiet var bekendt med det manglende lovgrundlag til at kræve mink aflivet, da politiet ringede til minkavlere og truede med aflivning af deres mink, hvis de ikke ville give adgang til gårdene:

Rigspolitiet med indrømmelse i minkskandalen: Vidste det var ulovligt men gik alligevel i gang

5. december 2020: B.T. afslører en række fortrolige mails. De viser, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, bestemte, hvad Mogens Jensen skulle sige til pressen angående sin viden om manglende lovhjemmel.

Det står i kontrast til Mette Frederiksen udtalelser om, at minksagen bliver håndteret af Mogens Jensen:

Fortrolige mails afslører: Mogens Jensen blev styret af Mette Frederiksens stabschef

6. december 2020: Mette Frederiksen kaldes i samråd efter B.T.s afsløring:

Mette F. kaldes i samråd efter afsløring af fortrolige mails: 'Det her er fuldstændig vanvittigt'

7. december 2020: B.T. afslører indholdet af et fortroligt referat fra et møde mellem Mogens Jensen og hans øverste embedsmænd 6. november 2020 om aflivning af mink:

Afsløring: Fortroligt dokument belaster regeringen i minksagen

8. december 2020: Det centrale møde fra 6. november er udeladt af regeringens egen redegørelse om minksagen:

Mink-undersøgelse er mangelfuld: Afslørende dokument mangler

9. december 2020: B.T. kan via aktindsigt afdække, at soldater involveret i Operation Mink først 11 dage inde i operationen fik en ny instruks, hvor det fremgik, at det var frivilligt for avlere uden for smittezonerne at aflive mink:

Afslører nye detaljer om soldaternes rolle i Operation Mink: 'Det er under al kritik'

17. december 2020: B.T. afslører fortrolige dokumenter, hvori Mogens Jensen og hans topembedsmænd omtalte regeringens beslutning som en lukning af minkerhvervet.

Det står i kontrast til Mette Frederiksens gentagne udtalelser om, at regeringen ikke traf en beslutning om at lukke erhvervet:

Afsløring: Fortrolige dokumenter modsiger Mette Frederiksens forklaring

17. december 2020: Mette Frederiksen kaldes i samråd efter B.T.s seneste afsløring:

Mette Frederiksen afkræves svar: 'Det hele virker fabrikeret'

18. december 2020: Rigspolitiet havde af Fødevarestyrelsen fået besked på, at det var frivilligt for minkavlere uden for smittezonerne at aflive mink. Alligevel ringede politiet og truede med at aflive besætningerne:

Politiet blev instrueret i, at det var frivilligt – alligevel truede de minkavlere

18. december 2020: Den 21-årige Melissa Sarelius Guttesen står frem i B.T. og modsiger forsvarsminister Trine Bramsen. Værnepligtige var med til at aflive mink, fortæller Guttensen:

Værnepligtig sætter forsvarsminister på plads: 'Jo, vi aflivede mink'

18. december 2020: Efter 21-årige Melissa Sarelius Guttesen er stået frem, ændrer Beredskabsstyrelsen forklaring:

21-årige Melissa stod frem – 34 minutter efter ændrede myndigheder forklaring

21. december 2020: Et politisk flertal bliver enige om at undersøge minksagen i en granskningskommission:

Mette Frederiksens rolle i minksagen skal kulegraves

23. december 2020: B.T. fremlægger et internt referat fra et møde, hvor regeringen orienterede lederne af Folketingets partier om aflivningen af mink kort før det historiske pressemøde.

Daværende direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak deltog også. Han bakkede op om beslutningen, men ville gerne have et bedre fagligt grundlag:

Internt mødereferat afslører: Det skete der i timerne op til historisk pressemøde

11. januar 2021: Mette Frederiksen bruger stadig minkmutationen cluster-5 som argument for at aflive alle mink.

Men både Lægemiddelstyrelsen, Verdenssundhedsorganisationen og EU-agenturet for sygdomsforebyggelse ECDC afviser truslen fra cluster-5:

Mette Frederiksen beskyldes for at fremmane falsk trussel

22. januar 2021: Mette Frederiksen kaldes igen i samråd på baggrund af B.T.s dækning og afviser for femte gang at deltage i samråd om minksagen:

Mette F. nægter at svare for femte gang: 'Hun har en arrogant linje'

3. februar 2021: Mette Frederiksens hovedargument for at aflive alle mink var mutationen cluster-5. Men frygten for mutationen afvises af Sundhedsstyrelsen. Det kan B.T. afdække via aktindsigt i et mødereferat fra National Operativ Stab:

Mette Frederiksens frygt for minkmutation blev affejet i krisestab

17. februar 2021: På trods af massiv kritik fastholder Statens Serum Institut i en skriftlig udtalelse, at instituttets risikovurdering om coronasmitte i mink stadig er retvisende:

SSI forsvarer masseaflivning af mink: Truslen mod vacciner er reel

23. september 2021: Justitsminister Nick Hækkerup og Rigspolitiet nægter at oplyse, hvem der lavede de kritiserede 'action cards', der instruerede politielever i at ringe op og true med aflivning af mink. B.T.s aktindsigt viser, hvilken afdeling der stod bag:

Afsløring: De stod bag politiets ulovlige trussel til minkavlere

7. oktober 2021: En intern mail afslører, at Mette Frederiksen kort før pressemødet om aflivning af mink bestilte en hasteopgave, der skulle klæde hende på til at svare på kritik af, at regeringen havde taget for meget hensyn til minkerhvervet.

Det skete efter uger med massivt pres fra Enhedslisten og SF, der krævede handling for at stoppe smitten fra mink:

Mail afslører nye detaljer om Mette Frederiksens rolle i minkskandalen

15. oktober 2021: Reportage fra Minkkommissionen:

44 minutter inde i mødet lukkede Mette Frederiksen minkbranchen

20. oktober 2021: Det var ikke retvisende, da regeringens egen redegørelse om minksagen frikendte Mette Frederiksen, konkluderer advokatundersøgelse:

Advokatundersøgelse modsiger Mette Frederiksens forsvar i minksagen

26. oktober 2021: Mette Frederiksens spindoktor og stabschef, Martin Justesen, slettede sine sms-beskeder fra minksagen, og han har sat sin mobiltelefon til automatisk at slette sms-beskeder.

Det kan B.T. afsløre efter ti måneders juridisk tovtrækkeri med Statsministeriet, der indebar klager til både ministeriet og Ombudsmanden:

Afsløring: Mette Frederiksens spindoktor slettede centrale sms'er i minksagen

26. oktober 2021: Minkkommissionen vil have Martin Justesens slettede sms'er fra minksagen gendannet og udleveret.

Minkkommission vil have sms'er fra Mette Frederiksens spindoktor genskabt

27. oktober 2021: Minkkommissionen bekræfter, at også Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og Pelle Pape har slettet deres sms'er fra minksagen:

Mette Frederiksen slettede sine sms'er sendt under minkskandalen

1. november 2021: Statsministeriet ventede 132 dage med at oplyse om de slettede sms'er, efter ministeriet af Minkkommissionen var blevet bedt om at udlevere dem:

Mette Frederiksen ventede 132 dage med at oplyse om slettede sms'er

1. november 2021: Først da sagen om de slettede sms'er kom frem i pressen, meddelte regeringen, at den ville forsøge at genskabe beskederne. Da var der gået 46 dage, siden kommissionen havde bedt om at få dem genskabt:

Regeringen ignorerede i 46 dage ønske om at få genskabt slettede sms'er

I november var der frist for indstilling til Cavlingprisen, så efterfølgende artikler er ikke indstillet.

Udover B.T. er DR nomineret for dokumentarserien 'De kødædende bakterier', Ekstra Bladet er nomineret for artikelserien 'Mettes uønskede børn' og Fagbladet 3F for artikelserien 'Bondefanget i Danmark'.

Følg prisuddelingen live på bt.dk fredag klokken 15. Den foregår digitalt.