Først 11 dage inde i den ulovlige Operation Mink fik soldater en ny instruks, hvor det tydeligt fremgår, at det er frivilligt for minkavlere uden for smittezonerne at aflive deres mink.

Det viser dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i fra Forsvaret.

Allerede dagen efter Mette Frederiksens minkpressemøde 4. november blev 'aflivningsoperationen' – som hærchef Michael Anker Lollesgaard kalder den – sat i gang.

Den dag sendte Fødevarestyrelsen en såkaldt 'anvisning' til Forsvarskommandoen om, hvordan soldaterne skal møde op og agere hos minkavlerne.

Forsvarsminister Trine Bramsen skal onsdag klokken 13 i samråd om soldaternes rolle i minksagen.
Forsvarsminister Trine Bramsen skal onsdag klokken 13 i samråd om soldaternes rolle i minksagen. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Men efter det kom frem i pressen, at der slet ikke er lovhjemmel til at gennemføre operationen uden for smittezonerne, skrev Forsvarskommandoen 9. november en mail til National Operativ Stab under Rigspolitiet, som stod for operationen.

Forsvaret anmodede staben om at spørge Fødevarestyrelsen, om manglen på lovhjemmel ændrede noget i forhold til proceduren.

'En sådan tilpasning af procedurerne bør sikre en modus, der ikke efterlader tvivl hos minkavlerne om, at nedslagning i raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne på det forelæggende grundlag er helt frivillig,' skrev en kontorchef i Forsvarskommandoen i mailen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Men først 16. november blev der udformet et nyt dokument, hvor det fremgik, at det er frivilligt for minkavlerne at aflive deres mink.

'Vær opmærksom på, at det for besætninger i zone 3 er frivilligt at få besætninger talt op af en myndighedsperson. Der er intet påbud om aflivning,' står der i anvisningen til soldaterne.

Og længere nede i anvisningen, som B.T. har fået udleveret via aktindsigt, fremgår det, at dette skal siges til minkavlerne:

Soldaterne skal oplyse 'at det fortsat er frivilligt, om ejeren ønsker sin besætning optalt.'

Soldaternes rolle var at tælle minkbesætningerne, så minkfarmerne kunne få en erstatning, der passer til antallet af aflivede mink.

De nye anvisninger til soldaterne kom altså 16. november. Det er samme dag, at minkavlerne havde frist til at aflive samtlige mink.

»Det er et alt for sent tidspunkt, at det bliver rettet,« siger Frederik Waage, professor i forvaltningsret, Syddansk Universitet, og tilføjer:

»Det er National Operativ Stab under politiet, der styrer operationen, så spørgsmålet er, hvornår politiet gør Forsvaret opmærksom på, at operationen uden for smittezonerne er ulovlig.«

Hos Radikale Venstre vækker de nye oplysninger stor forundring.

»Det er under al kritik,« siger Kristian Hegaard (R).
»Det er under al kritik,« siger Kristian Hegaard (R). Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Det er mig ubegribeligt, at Fødevarestyrelsen reagerer så sent,« siger retsordfører Kristian Hegaard og tilføjer:

»Det er tilsyneladende først den 16. november og altså over en uge efter, de bliver bekendt med manglende lovhjemmel, at de skriver til myndighederne, hvordan de skal agere.«

» På det tidspunkt er mange millioner mink slået ned med forkert lovgrundlag uden for smittezonerne. Det er under al kritik,« siger Kristian Hegaard.

Konservatives forsvarsordfører, Marcus Knuth, kræver også svar:

»Hvorfor går der så mange dage, før de får det at vide? Og hvorfor blev soldaterne ikke trukket tilbage, da man fandt ud af, at operationen var ulovlig?«

For Venstre er de nye dokumenter endnu et argument for, at der nedsættes en kommissionsundersøgelse af minksagen.

»Det er virkelig voldsomt. Og man spørger sig selv, hvorfor har landets statsminister bare ladet det fortsætte, når hun og hendes regering godt vidste, det var ulovligt. Det her ryster vores retssamfund,« siger politisk ordfører Sophie Løhde og tilføjer:

»Det er virkelig voldsomt,« siger Venstres Sophie Løhde.
»Det er virkelig voldsomt,« siger Venstres Sophie Løhde. Foto: Niels Christian Vilmann
Vis mere

»Regeringens egen redegørelse, som frikendte statsministeren, er både mangelfuld og misvisende. Vi har brug for at få det hele belyst gennem en uafhængig hurtigtarbejdende undersøgelseskommission. Det handler om at genskabt danskernes retssikkerhed og tilliden til vores demokrati.«

Forsvarsminister Trine Bramsen skal klokken 13 i samråd for at forklare Forsvarets rolle i minkskandalen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.