Statsminister Mette Frederiksens rolle i minksagen skal kulegraves i den såkaldte granskningskommission.

Folketingets partier er mandag formiddag nået til enighed om, hvad undersøgelsen skal fokusere på.

Det helt store emne for undersøgelsen er den manglende lovhjemmel til at tage beslutningen om at aflive mink og dermed lukke erhvervet.

Her skal statsministeren nu forklare sig, fremgår det af kommissoriet:

Operation Mink blev sat i gang efter et pressemøde afholdt af statsminister Mette Frederiksen, hvor hun sagde: »Alle mink skal aflives.«
Operation Mink blev sat i gang efter et pressemøde afholdt af statsminister Mette Frederiksen, hvor hun sagde: »Alle mink skal aflives.« Foto: Mads Nissen
Vis mere

'Med dette kommissorium nedsættes en granskningskommission til at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres, herunder statsministerens og Statsministeriets, handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks.'

Det skal også undersøges, hvornår Mette Frederiksen er blevet gjort bekendt med oplysninger, der kunne indikere, at der ikke var lovhjemmel til at gennemføre beslutningen.

Desuden skal statsministerens tilsynspligt over for hendes ministre undersøges. Altså, burde statsministeren have grebet ind i tidligere fødevareminister Mogens Jensens håndtering af sagen?

De Konservatives Mai Mercado fortæller, at undersøgelsen efter planen allerede skal begynde i april 2021.

Mai Mercado er glad for, at undersøgelsen af minksagen kan begynde i april 2021.
Mai Mercado er glad for, at undersøgelsen af minksagen kan begynde i april 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Så har den ét år til at arbejde. Det betyder, at vi inden for en relativ kort tidshorisont får et resultat. For os var det vigtigt både at fokusere på statsministerens rolle og på alle relevante myndigheder,« siger hun.

På grund af den korte tidshorisont skal undersøgelsen ikke indeholde sagen om politiets kontroversielle actioncard, hvor de ringede minkavlere op og truede dem med at 'tømme besætningen', hvis de ikke gav myndighederne adgang til minkfarme.

»I De Konservative går vi ind for, at man får lavet en advokatundersøgelse nedsat af Folketinget til at undersøge brugen af actioncard,« siger Mai Mercado.

Det var Mette Frederiksen, der som formand for Koordinationsudvalget 3. november sad for bordenden, da regeringen besluttede at aflive alle mink og dermed lukke hele minkerhvervet.

Mette Frederiksen beordrede 4. november alle mink i Danmark aflivet. Det var der ikke lovhjemmel til.
Mette Frederiksen beordrede 4. november alle mink i Danmark aflivet. Det var der ikke lovhjemmel til. Foto: Morten Stricker
Vis mere

Dagen efter indkaldte statsministeren til et pressemøde, hvor hun meddelte, at alle mink skal aflives.

Samme aften gik myndighederne i gang med at eksekvere hendes ordre.

Problemet var bare, at der var hverken var lovgrundlag til at aflive mink eller til at lukke erhvervet.

Embedsværket havde eksplicit advaret statsministeren om, at der ikke var lovhjemmel til at lukke erhvervet.

Men statsministeren har sidenhen i Folketingssalen påstået, at hun kun tog en beslutning om at aflive mink – ikke om at lukke erhvervet.

Det hænger dog ikke sammen med fortrolige regeringsdokumenter, som B.T. kunne fremlægge.

I de interne dokumenter omtaler regeringen beslutningen som 'nedlukningen af erhvervet', og at aflivningen af alle mink betød, at 'branchen de facto vil blive lukket'.

Statsministeren har endnu ikke ønsket at stille op til interview med B.T. om artiklerne.