Et dybt fortroligt referat afslører nye detaljer om regeringens ulovlige Operation Mink.

Dokumentet beskriver et hidtil ukendt møde fra fredag 6. november, og det rejser på ny spørgsmål om, hvad regeringens ministre vidste om den ulovlige ordre.

»Det her viser helt nye informationer om, hvad fødevareministeren har vidst og på hvilket tidspunkt. Det står klart, at hele ledelsen i departementet, inklusive ministeren, allerede fredag eftermiddag ved, at der er et problem med manglende hjemmel,« siger Sten Bønsing, professor på Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

B.T. er kommet i besiddelse af det fortrolige referat, der kun er til 'internt brug i departementet'.

På mødet deltager den daværende fødevareminister, Mogens Jensen, sammen med sin departementschef, pressechef og spindoktor.

Selv om minkskandalen har været endevendt i en redegørelse fra myndighederne, er hverken mødet eller mødereferatet omtalt heri.

Og særligt to sætninger i det fortrolige referat får alarmklokkerne hos to juraprofessorer til at ringe.

Mødet finder sted om fredagen 6. november. Det er to dage efter det historiske minkpressemøde, hvor Mette Frederiksen og Mogens Jensen gav den ulovlige ordre: Alle mink skal aflives.

»Alle mink skal aflives,« sagde Mette Frederiksen over videolink på det historiske pressemøde.
»Alle mink skal aflives,« sagde Mette Frederiksen over videolink på det historiske pressemøde. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson
Vis mere

Mellem onsdag og fredag har der foregået heftige drøftelser i embedsapparatet på Slotsholmen: Er det overhovedet lovligt at kræve mink uden for smittezonerne aflivet?

Departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet er central i drøftelserne – fremgår det af minkredegørelsen – og 5. november slår statens jurister fast, at det er ulovligt at kræve alle mink aflivet.

Med den viden går departementschef Henrik Studsgaard til mødet fredag eftermiddag.

Mødereferatet bærer overskriften 'Statusmøde om arbejdet med mink-dossieret'.

Den første sætning, man skal lægge mærke til, er:

'Der skal tilvejebringes tilstrækkelig hjemmel til at kunne håndtere besætningerne uden for zonerne.'

Spørgsmålet om lovgrundlaget bliver altså diskuteret allerede fredag, men Mogens Jensen har selv forklaret, at han først blev orienteret om manglende lovhjemmel om lørdagen.

Det rejser på ny spørgsmålet om, hvornår Mogens Jensen og regeringen vidste, at ordren var ulovlig.

Mogens Jensen har igen og igen forklaret sig om minksagen. Alligevel kommer der nu nye oplysninger frem fra et internt mødereferat.
Mogens Jensen har igen og igen forklaret sig om minksagen. Alligevel kommer der nu nye oplysninger frem fra et internt mødereferat. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Referatet er skrevet af Mogens Jensens ministersekretær, og Mogens Jensen deltager i mødet. Så det virker helt usandsynligt, at Mogens Jensen først skulle kende til den manglende lovhjemmel om lørdagen,« siger Frederik Waage, professor i forvaltningsret, Syddansk Universitet.

I referatet står sætningen under overskriften 'Kompensationssporet'.

Og i et skriftligt svar skriver ministeriet til B.T., at 'hjemlen, der omtales i de interne noter, handler om hjemmel til at udbetale erstatning til ramte minkavlere og ikke hjemmel til aflivning af mink'.

Men kompensation til minkavlere hænger uløseligt sammen med, at kompensationen gives på grund af aflivning, forklarer Frederik Waage og tilføjer:

»Og i de to dage op til mødet har departementschefen haft længere drøftelser om, hvorvidt der er hjemmel til at aflive alle raske mink. Man kommer frem til, at der ikke er lovhjemmel. Det er næsten ikke til at tro, at man kan holde et møde med ministeren dagen efter uden at nævne det, når man netop taler om hjemmel på mødet«.

Hvis man går ud fra, at spørgsmålet om manglende hjemmel i referatet udelukkende handler om kompensation, er det stadig et problem for regeringen, forklarer juraprofessor Sten Bønsing.

»For samme dag sender de et brev ud til minkavlerne, hvor de lover kompensation og bonus for hurtig aflivning. Og det skal man jo ikke gøre, når man ikke har lovhjemmel på plads,« siger han.

Og her kommer vi til den anden vigtige sætning i referatet, for under overskriften 'Aflivningssporet' står der:

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.
Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Der skal gives en instruks fra Fødevarestyrelsen, den skulle være lige på trapperne. Når den kommer ind i departementet, så skal der eksekveres på den ASAP (as soon as possible, red.)'.

Instruksen blev sendt senere samme dag, da minkavlerne fik et brev fra Fødevarestyrelsen.

Her stod, at alle mink i landet skulle være aflivet senest 16. november.

»Det er uforståeligt, hvorfor de alligevel sender brevet ud til minkavlerne, når de ved, der mangler lovhjemmel,« siger Sten Bønsing.

B.T. har forsøgt at få Fødevareministeriet til at forklare, hvorfor de sender et brev om kompensation uden at have lovhjemmel på plads. Men netop det spørgsmål har ministeriet undladt at svare på.

Mogens Jensen, der 18. november trak sig som fødevareminister som følge af minkskandalen, skriver i et skriftligt svar:

»Jeg har ingen bemærkninger til det fremsendte, men skal henvise til den redegørelse, der er udarbejdet, og som jeg mener er fuldt dækkende for forløbet.«