Det var ikke retvisende, da regeringens egen redegørelse om minksagen frikendte Mette Frederiksen.

Det konkluderer en uvildig advokatundersøgelse, hvor advokaten har fået adgang til regeringens interne dokumenter.

Mette Frederiksen har brugt regeringens mink-redegørelse som et forsvar i sagen:

»Den fortæller jo, at jeg og regeringen ikke vidste, at der ikke var en lovhjemmel, da vi træffer beslutningen,« sagde hun foran pressen 19. november sidste år.

Her henviste hun til, at der i regeringens redegørelse står, at spørgsmålet om hjemmel til at aflive alle mink ikke er blevet omtalt i sager til brug for regeringens møder.

Men den formulering er 'ikke helt retvisende', konkluderer den nye advokatundersøgelse.

Dens primære fokus er at undersøge, hvorfor politiet via et 'actioncard' instruerede politielever til ulovligt at ringe minkavlere op og true dem med aflivning af deres mink, hvis de ikke lukkede myndighederne ind.

Men fordi advokat Claus Guldager har fået adgang til en stor bunke dokumenter i minksagen, omtaler han også skandalens omdrejningspunkt: den manglende lovhjemmel.

Og nu kritiserer han, at bilagene fra regeringens interne møder ikke er gengivet helt retvisende i regeringens redegørelse. Han skriver:

'Der står jo, at »nødplanen vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet«, og i bilaget står der, at det er »vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i gældende lov«.'

Den omtalte 'nødplan' er Rigspolitiets plan for aflivning af alle mink.

Den lå på bordet ved det afgørende møde 3. november 2020 i Koordinationsudvalget, hvor Mette Frederiksen som formand traf den ulovlige beslutning.

Her stod det altså klart, at politiets plan for masseaflivningen brød med en række regler.

Efter de første fire dage med afhøringer i Minkkommissionen er det også kommet frem, at embedsmænd i Fødevareministeriet selv mener, de advarede regeringen om den manglende lovhjemmel.

Det bakkes desuden op af skriftligt materiale.

For eksempel af en sms fra afdelingschef Tejs Binderup til en kollega i Erhvervsministeriet, der spurgte, om der skulle laves ny lovhjemmel til at slå alle mink ned.

»Ja præcis. Og har heller ikke hjemmel til at betale kompensation. Men det vidste regeringen godt. Vi havde skrevet det i Koordinationsudvalgssagen, at vi ikke mente, der var hjemmel,« svarede embedsmanden.

På trods af dette er der fortsat total lukkethed fra de involverede.

B.T. har spurgt Mette Frederiksen, om hun stadig holder fast i sin påstand om, at hun ikke var advaret om den manglende lovhjemmel.

B.T. har spurgt rigspolitichef Thorkild Fogde, hvad det præcis er for nogle regler, der kræves fravigelse fra i den omtalte nødplan.

B.T. har desuden spurgt Fødevareministeriet, hvad det siger til advokatundersøgelsens kritik, eftersom regeringens redegørelse er udsendt af Fødevareministeriet.

Alle tre afviser at svare på spørgsmål af »hensyn til« og »respekt« for Minkkommissionens arbejde.

Derfor har B.T. spurgt Minkkommissionen, om den har noget imod, at for eksempel Rigspolitiet svarer på pressens spørgsmål.

»Jeg kan oplyse, at Minkkommissionen intet har imod, at Rigspolitiet svarer på spørgsmål fra pressen, og at dette ikke skønnes at ville virke forstyrrende på Minkkommissionens arbejde,« forklarer formand Michael Kistrup.

På trods af det svar vil hverken Mette Frederiksen, Fødevareministeriet eller Rigspolitiet dog svare på spørgsmål.

Minkkommissionen fortsætter torsdag og fredag sine afhøringer. Følg med på B.T.s liveblog.