Et helt centralt dokument i minksagen er fuldstændig udeladt af regeringens egen redegørelse om minkskandalen.

Det får nu to juraprofessorer til at kritisere undersøgelsen.

B.T. er kommet i besiddelse af et mødereferat, der er udarbejdet af den tidligere fødevareminister Mogens Jensens sekretær.

Det afslører helt nye detaljer om regeringens kendskab til det manglende lovgrundlag for at slå alle landets mink ihjel.

»Referatet viser helt nye informationer om, hvad ministeren har vidst og på hvilket tidspunkt, så det skulle selvfølgelig have været med i redegørelsen, og det undrer mig meget, at det ikke er med,« siger Sten Bønsing, professor på Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

På et møde om Operation Mink fredag 6. november deltog Mogens Jensen, hans departementschef, pressechef og spindoktor.

Af ministereriets egen redegørelse om minksagen fremgår det, at departementschef Henrik Studsgaard allerede 5. november godt vidste, at der manglede lovhjemmel til at kræve mink uden for smittezonerne aflivet.

Alligevel blev det på mødet aftalt, at der skulle sendes en instruks ud til minkavlerne hurtigst muligt.

I referatet står der desuden under overskriften 'Kompensationssporet': 'Der skal tilvejebringes tilstrækkelig hjemmel til at kunne håndtere besætningerne uden for zonerne.'

I et skriftligt svar skriver ministeriet til B.T., at 'hjemlen, der omtales i de interne noter, handler om hjemmel til at udbetale erstatning til ramte minkavlere og ikke hjemmel til aflivning af mink'.

Altså var man i hvert fald klar over, at der manglede hjemmel til at give kompensation, når minkene var aflivet.

I et brev afsendt samme dag fik minkavlerne at vide, at de skulle aflive alle deres mink senest 16. november, og at de ville få kompensation samt bonus for hurtig aflivning.

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.
Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Begge emner manglede der altså lovhjemmel til.

»I de to dage op til mødet har departementschefen haft længere drøftelser om, hvorvidt der er hjemmel til at aflive alle raske mink. Man kommer frem til, at der ikke er lovhjemmel,« siger Frederik Waage, professor i forvaltningsret, Syddansk Universitet, og tilføjer:

»Det er næsten ikke til at tro, at man kan holde et møde med ministeren dagen efter uden at nævne det, når man netop taler om hjemmel på mødet.«

Mogens Jensen har tidligere forklaret, at han først fik kendskab til manglende lovhjemmel lørdag 7. november.

Mogens Jensen har igen og igen forklaret sig om minksagen.
Mogens Jensen har igen og igen forklaret sig om minksagen. Foto: Emil Helms
Vis mere

Mødereferatet tyder på, at han allerede fredag fik kendskab til det, og derfor er der behov for en mere grundig undersøgelse, hvis man vil have Mogens Jensens ansvar i sagen frem, forklarer juraprofessor Frederik Waage.

»Det her dokument er ret vigtigt, fordi det viser, at der er information om hvad ministeren får at vide, som ikke står i redegørelsen. Det viser, at det er nødvendigt at undersøge det her yderligere, hvis man overhovedet vil tage stilling til ministerens ansvar i den her sag,« siger han og tilføjer:

»Når Mogens Jensen allerede hørte om den manglende hjemmel tidligt fredag må man stille spørgsmål ved, om redegørelsen giver et korrekt billede, af hvornår regeringens ministre i det hele taget blev klar over den manglende lovhjemmel.«

Mogens Jensen, der 18. november trak sig som fødevareminister som følge af minkskandalen, skriver i et skriftligt svar:

»Jeg har ingen bemærkninger til det fremsendte, men skal henvise til den redegørelse, der er udarbejdet, og som jeg mener er fuldt dækkende for forløbet.«